Umestänket

  • Bassäng: 25 meter
  • Datum: 23-24 februari 2019
  • Inbjudan: Inbjudan Umestänket 2019
  • Tävlings PM: kommer senare
  • Livetiming: kommer på www.livetiming.se senare