Umestänket

  • Bassäng: 25 meter
  • Datum: Datum för 2022 ej klart ännu.
  • Inbjudan: Inbjudan kommer senare.
  • Tävlings PM: PM kommer senare.
  • Livetiming med startlistor, heatlistor och resultat: Kommer att finnas på www.livetiming.se