Baby- och minisim

Umeå simsällskap bedriver babysim och minisim på badet på Ersboda.

Ansvarig för baby- och minsim är Maria Johansson Nyström som kan nås på uss.mariaj@gmail.com.