Baby- och minisim

Umeå simsällskap bedriver babysim och minisim på badet på Ersboda samt babysim på Navet.

I dagsläget är vi ensamma i Umeå om att erbjuda babysim.

Ansvarig för baby- och minsim är Maria Johansson Nyström som kan nås på uss.mariaj@gmail.com.