Coronaviruset och covid-19

Detta är vår samlade information om den rådande situationen med smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Aktuell status

Uppdaterat 11 september 2021

Vår verksamhet är nu igång med simskola och träningsgrupper, både för ungdomar och vuxna. Det är numera tillåtet att byta om i omklädningsrum men regler för att förhindra trängsel finns fortfarande. Se till att följa uppsatta instruktioner.

Det råder fortsatt en pandemi. Håll avstånd och undvik trängsel. Stanna hemma vid symptom och testa er enligt gällande råd från Region Västerbotten.

Viktigt: Meddela er tränare om ni eller ert barn har bekräftad smitta av covid-19. Familjekarantän gäller fortsatt vid bekräftad smitta.

Det ser ut att bli ordinarie tävlingar i höst, efter de lättade restriktionerna från 29 september, som vi planerar att åka på. Se vår tävlingskalender för aktuella tävlingar.

Fortsatt verksamhet om möjligt

Vår grundinställning är att så långt som möjligt hålla igång vår verksamhet så länge smittskyddet i regionen och Folkhälsomyndigheten anser att den kan bedrivas.

Verksamhet som inte kan bedrivas får göra uppehåll när det krävs, till exempel inga simtävlingar och resor. Vi följer även rekommendationer från Svenska simförbundet och Riksidrottsförbundet.

Det finns ett högt värde i fortsatt simundervisning i simskolan och fortsatt träning och rörelse för barn, ungdomar och vuxna. Vi gör de anpassningar som åläggs oss i form av ändrade rutiner kring omklädning, gruppstorlekar och uppmanar våra medlemmar att följa råd om att tänka på avstånd, stanna hemma vid minsta symptom och i allmänhet följa alla råd för att minska smittspridning.

Nyheter om corona

Se våra senaste nyhetsuppdateringarna om corona-läget för mer information om vad som gäller:

Länkar till mer information