Coronaviruset och covid-19

Detta är vår samlade information om den rådande situationen med smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Aktuell status

Uppdaterat 21 december 2020

Efter att regeringen och Folkhälsomyndigheten tog fram nya riktlinjer den 18 december som begränsar idrott inomhus för alla åldrar blir det totalstopp i all simverksamhet fram till och med den 24 januari.

Träningsverksamheten: Det blir ingen jullovsträning som vi hade hoppats på och vi hoppas kunna återuppta ordinarie verksamhet måndag 25 januari.

Simskolan: Simskolan, baby/minisim och vuxensimkurserna har alla flyttats fram till ny kurstart med början måndag 25 januari.

Fortsatt verksamhet om möjligt

Vår grundinställning är att så långt som möjligt hålla igång vår verksamhet så länge smittskyddet i regionen och Folkhälsomyndigheten anser att den kan bedrivas.

Verksamhet som inte kan bedrivas får göra uppehåll när det krävs, till exempel inga simtävlingar och resor. Vi följer även rekommendationer från Svenska simförbundet och Riksidrottsförbundet.

Just nu råder stopp i all simverksamhet fram till och med den 24 januari.

Det finns ett högt värde i fortsatt simundervisning i simskolan och fortsatt träning och rörelse för barn, ungdomar och vuxna. Vi gör de anpassningar som åläggs oss i form av ändrade rutiner kring omklädning, gruppstorlekar och uppmanar våra medlemmar att följa råd om att tänka på avstånd, stanna hemma vid minsta symptom och i allmänhet följa alla råd för att minska smittspridning.

Nyheter om corona

Se våra senaste nyhetsuppdateringarna om corona-läget för mer information om vad som gäller:

Länkar till mer information