Coronaviruset och covid-19

Detta är vår samlade information om den rådande situationen med smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Aktuell status

Uppdaterat 9 februari 2022

Från och med den 9 februari har restriktionerna upphört och vår verksamhet återgår till normala rutiner.

Fortsatt verksamhet om möjligt

Vår grundinställning är att så långt som möjligt hålla igång vår verksamhet så länge smittskyddet i regionen och Folkhälsomyndigheten anser att den kan bedrivas.

Verksamhet som inte kan bedrivas får göra uppehåll när det krävs, till exempel inga simtävlingar och resor. Vi följer även rekommendationer från Svenska simförbundet och Riksidrottsförbundet.

Det finns ett högt värde i fortsatt simundervisning i simskolan och fortsatt träning och rörelse för barn, ungdomar och vuxna. Vi gör de anpassningar som åläggs oss i form av ändrade rutiner kring omklädning, gruppstorlekar och uppmanar våra medlemmar att följa råd om att tänka på avstånd, stanna hemma vid minsta symptom och i allmänhet följa alla råd för att minska smittspridning.

Aktuella nyheter om corona/covid-19

Här är de aktuella nyheterna om coronaviruset och vår verksamhet:

Länkar till mer information