Coronaviruset och covid-19

Detta är vår samlade information om den rådande situationen med smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Aktuell status

Uppdaterat 30 mars 2021

Barn och ungdomar födda 2002 och senare, får utöva idrott inomhus. Däremot fortsatt stängt på Navet för vuxna och dessa restriktioner gäller tills vidare.

Simskolan: Simskolan är igång med anpassningar för pandemilagen och vi har öppnat anmälan för sommarsimskolan. Vi har fått stänga omklädningsrummen på Navet pga trängsel. Det är av hög vikt att alla i simskolan respekterar maxantalet för omklädningrum och duschar.

Träningsverksamheten: Träningsverksamhet för ungdomar födda 2002 och senare är igång, medan vuxengrupperna är inställda tills vidare så länge nuvarande restriktioner stoppar det. Kom ihåg reglerna för misstänkt och bekräftad smitta.

Ersbodabadet: På Ersboda har badet öppet för simskola och baby/minisim, anpassat för nya pandemilagen.

Fortsatt verksamhet om möjligt

Vår grundinställning är att så långt som möjligt hålla igång vår verksamhet så länge smittskyddet i regionen och Folkhälsomyndigheten anser att den kan bedrivas.

Verksamhet som inte kan bedrivas får göra uppehåll när det krävs, till exempel inga simtävlingar och resor. Vi följer även rekommendationer från Svenska simförbundet och Riksidrottsförbundet.

Det finns ett högt värde i fortsatt simundervisning i simskolan och fortsatt träning och rörelse för barn, ungdomar och vuxna. Vi gör de anpassningar som åläggs oss i form av ändrade rutiner kring omklädning, gruppstorlekar och uppmanar våra medlemmar att följa råd om att tänka på avstånd, stanna hemma vid minsta symptom och i allmänhet följa alla råd för att minska smittspridning.

Nyheter om corona

Se våra senaste nyhetsuppdateringarna om corona-läget för mer information om vad som gäller:

Länkar till mer information