Föräldraengagemang

Umeå simsällskap är en ideell föreningen och likt andra ideella föreningar skulle vi inte kunna bedriva vår verksamhet utan engagemang från våra medlemmar och framförallt från föräldrarna/vårdnadshavarna till våra idrottande barn och ungdomar.

Föreningen vill att minst en representant (vanligtvis förälder men kan även vara syskon, mor- och farföräldrar) från varje familj som är aktiv i klubben – simmare, triatleter och vattenpolospelare – ställer upp på något sätt.

Olika sätt att engagera sig

Det finns flera olika sätt att engagera sig i vår föreningen och som förälder kan du välja det som passar dig bäst, mer om var och en av dessa punkter presenteras längre ner på sidan.

Ingen medlemsförsäljning

Vad vi däremot inte ägnar åt oss i föreningen är att medlemmarna ska sälja varor, lotter, rabatthäften och liknande. För ett antal år sedan tog styrelsen beslutet att sluta med all sådan typ av försäljning som krav på medlemmarna och istället höja träningsavgifterna något, då det var många föräldrar och simmare som tyckte att det var en stor belastning.

Vi vet att föräldrar har begränsat med tid för sitt engagemang och då värdesätter vi att framförallt få god tillgång på funktionärer så vi kan arrangera tävlingar, istället för att de ska lägga tid på att sälja strumpor och rabatthäften.

Tävlingsfunktionär

En central del i vår verksamhet är möjligheten att kunna arrangera tävlingar på hemmaplan några gånger per år. Det är en chans för våra egna simmare att tävla och Umeå är en viktig tävlingsarena för simningen i hela norra Sverige. Rätt utförda kan tävlingar också ge ett behövligt tillskott i kassan för klubben.

För att genomföra tävlingar behövs utbildade funktionärer, många funktionärer. Som förälder till simmare i klubben är detta ett av de bästa sätten du kan bidra med som föräldraengagemang. Det handlar vanligtvis om att ställa upp tre-fyra helger per år och datumen för tävlingarna sätts långt i förväg så att alla kan planera in det i god tid.

Sum-Sim Riks i december 2019.

Vissa år har vi dessutom den stora äran att arrangera nationella mästerskap, i december 2019 arrangerade vi Sum-Sim Riks i kortbana och sommaren 2023 är planen att vi ska arrangera långbane-SM i samband med SM-veckan i Umeå. Vi arrangerar också Umeälvssimmet årligen, vår egen öppet vatten-tävling i Umeälven.

Vi har idag brist på funktionärer och de fantastiska föräldrar som alltid ställer upp får slita hårt med långa pass. Ju fler utbildade funktionärer vi har tillgång under en tävlingshelg desto mindre behöver var och en ställa upp och frigöra tid.

Man behöver inte känna sig inte tvungen att vara funktionär på alla våra tävlingar vi arrangerar bara för att man har gått utbildningen. Men ju fler utbildade funktionärer vi har, desto bättre är det givetvis.

Ingen förkunskap krävs – vi utbildar dig gratis

Hur blir man funktionär då? Jo genom att gå någon av våra funktionärsutbildningar som arrangeras några gånger per år. Vi meddelar via utskick och hemsida när det närmar sig ett nytt tillfälle att utbilda sig.

Men jag kan ingenting om simning… Det är lugnt! Det krävs inga förkunskaper alls om simning, allt du behöver veta kommer att läras ut under kursen. Utöver föräldrar är även simmare och tränare i USS varmt välkomna. Det enda som krävs är att man är 16 år eller äldre (eller fyller 16 år i år).

Utbildningen är helt kostnadsfri och vi bjuder på all mat och fika under dagen. Det är dessutom ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om simning, vilket i sin tur kommer att ge större behållning och ökad förståelse när ni ser era och andras barn simtävla.

Tävlingssektionen

Utöver funktionärerna behöver vi också hjälp med själva tävlingsarrangemanget. Tävlingssektionen är de som i samarbete med kansliets personal står för planering och arrangemang av tävlingar. Det kan handla om att vara ansvarig för att samordna alla funktionärer, ansvara för prisutdelningarna, ställa i ordning simhallen eller sitta i sekretariatet under tävlingar.

Vi söker med ljus och lykta efter fler personer som kan tänka sig att sköta om tidtagningsutrustningen, något vi kan utbilda er till, och vi behöver minst en speaker till varje tävling.

Tävlingssektionens medlemmar väljs vid föreningens årsmöte, men är även öppen för hjälp utifrån ifall fler vill engagera sig och hjälpa till där.

Livbojen

Livbojen är den grupp som står för markservicen i samband med tävlingar och arrangemang. Vid varje tävling har Livbojen hand om försäljning av fika och badkläder mm samt ordnar kaffe och fika åt funktionärerna. Livbojen är också delaktiga i träningsarrangemang som Swim of Hope och 100×100 där det bjuds på saft och kaka efteråt.

Livbojens medlemmar väljs vid föreningens årsmöte, men är även öppen för hjälp utifrån ifall fler vill engagera sig och hjälpa till där.

Styrelsen

Umeå simsällskaps styrelse väljs vid årsmötet och är högsta beslutande organ inom föreningen. Styrelsen jobbar både med den löpande verksamheten i nära samarbete med sportchefen för att se till att allting flyter på rent allmänt; att personalen mår bra, att ekonomin fungerar och det ideella arbetet samordnas. Styrelsen är också involverad i dialogen med kommunen som driver badet och politikerna som beslutar i idrottsfrågor.

Utöver den löpande verksamheten sätter också styrelsen de övergripande målen och visionerna för vad vi som föreningen vill verka och stå för. Inom styrelsen finns det olika roller som ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare.

Styrelsen sammanträder cirka en gång i månaden förutom på sommaren, men kan också samlas fler gånger än så för allt från akuta händelser (som nu med coronaviruset) till planeringsdagar.

Övriga förtroendevalda

Utöver ideella uppdrag som styrelsemedlemmar och suppleanter behöver föreningen också en valberedning och revisorssuppleanter, som likt övriga uppdrag väljs vid årsmötet.

Sponsring

Sponsring är område som i dagsläget är eftersatt i föreningen och vi efterlyser hjälp med detta, för det finns pengar att hämta inom sponsring som vi idag inte utnyttjar. Pengar som skulle kunna hjälpa oss att hålla nere våra avgifter och göra våra arrangemang bättre, samt att åka på tävlingar och läger som glädjer ungdomarna.

Sponsring behövs på flera plan. Vi kan knyta till oss klubbsponsorer som direkt bidrar till verksamheten (t.ex. tryck av badmössor), men det finns även möjlighet att sälja in annonsplatser på skärmar i Navet och sälja så kallade grensponsorer till tävlingar, där varje tävlingsgren har sin egen sponsor.

Vi är också öppna för förslag och idéer på hur vi kan dra nytta av sponsring och knyta till oss sponsorer på nya och annorlunda sätt.

Anmäl intresse

Ta gärna kontakt med oss redan idag och anmäl vilken typ av föräldraengagemang som skulle passa dig, skicka ett mejl till vår sportchef Camilla Johansson-Sponseller på uss.sportchef@gmail.com så kan hon hjälpa dig att hitta rätt.

Glöm inte bort att anmäla er till funktionärsutbildning när tillfälle ges, om ni inte redan gjort det.

Om du som förälder/vårdnadshavare har andra tankar kring föräldraengagemang utöver det som vi tagit upp här är ni också välkomna att kontakta oss om detta.