Stadgar

USS stadgar reviderades senast vid ett extra årsmöte den 7 april 2022. Nedan finns föreningens stadgar som PDF-dokument.

Stadgar för USS (PDF)