Policy

Allmänt

 • Umeå Simsällskap (USS) skall verka för att främja simning i enlighet med Riksidrottsförbundets och Svenska Simförbundets intentioner och värdegrund (se RF och SSF).
 • USS skall arbeta för att skapa en god sammanhållning och samförstånd mellan styrelse, simmare, ledare och föräldrar.
 • Föreningen skall förmedla vattenvana och simkunnighet samt erbjuda simning både som idrottsgren och som en värdefull och hälsofrämjande fritidsaktivitet.
 • Föreningen skall också erbjuda möjligheter till målinriktad idrottsutövning för dem som vill utveckla en idrottskarriär inom elitsimning.
 • Inom ramen för föreningens möjligheter, skall verksamheten vara tillgänglig för alla, oavsett kön, ålder, bakgrund och förutsättningar.
 • Umeå Simsällskap skall främja en atmosfär av respekt och ärlighet, skall motverka trakasserier och mobbning i alla situationer, och skall erbjuda en uppmuntrande och stödjande miljö.

Sportsligt uppträdande

Umeå Simsällskap skall fostra sina simidrottare och tränare i god sportslig anda med hänsyn till följande punkter.

 • Uppförandet på träning och på tävlingar skall vara gott och språket vårdat.
 • Ett öppet och tillåtande klimat skall råda där vi gläder oss tillsammans i medgång och stöttar varandra i motgång.
 • Klubbens deltagare skall uppträda respektfullt mot funktionärer, medtävlare och lagkamrater.
 • Att representera klubben vid tävlingar och mästerskap skall vara både en ära och ett ansvar.
 • Alla som kvalificerat sig till ett nationellt mästerskap skall ges möjlighet och förväntas delta, samt förbereda sitt deltagande på ett optimalt sätt.
 • Simmare skall delta med en optimal personlig insats för laget och stötta sina lagkamrater.
 • Föreningens klubbdress skall bäras på tävlingar och vid prisutdelningar.
 • Vid prisutdelningar skall klubbens simmare gratulera övriga pristagare och tacka prisutdelaren.

Droger

USS syn på användning av alkohol, narkotika, och tobak är följande:

 • Föreningen tar bestämt avstånd från all droganvändning.
 • Föreningen skall aktivt understryka vikten av att avhålla sig från droger, för såväl simidrottare som föräldrar.
 • Alkoholförtäring i eller i anslutning till föreningens verksamhet är oacceptabel. Då föreningen representeras vid tävlingar skall äldre simidrottare, tränare och föräldrar tjäna som goda föredömen.
 • Föreningen skall vara uppmärksam på alla former av drogmissbruk hos sina aktiva.
 • All användning av dopingklassade läkemedel kräver dispens för tävling och i vissa fall också för träning och skall rapporteras till chefstränaren.

Resor

Vid transporter i samband med USS verksamhet gäller följande.

 • Simidrottare och föräldrar förväntas samordna transporter till träningar, tävlingar och läger i närområdet.
 • Föreningen skall organisera/samordna transporter till tävlingar och läger utanför närområdet.
 • Bilförare skall ha haft körkort minst 2 år och vara förtrogen med fordonstypen.
 • Hastighetsbegränsningar och andra trafikregler skall följas. Hastigheten skall anpassas efter väder, väglag och sikt.
 • Alla platser i fordonet skall vara utrustade med bilbälten, och maximal antalet passagerare respekteras.
 • Längre bussresor skall planeras så att nödvändiga raster och förarbyten är med i tidsberäkningen.
 • Minibussar bör inte användas för längre transporter och resor.

Policy ang. USS tränare på läger/tävling.

Vid alla tillställningar som USS medverkar i ,tävlingsgrupp som simskola, skall det medfölja minst en myndig person. Detta pga. att alla simtränare inte är myndiga. Helst bör det vara några tränare med på varje läger/tävling går inte detta ordna, måste någon förälder följa med som stöd.