Vision

Simidrott för alla – hela livet

Vision

Umeå simsällskap (USS) ska vara en central aktör i kommunens utveckling och idrottsliv. Umeå ska vara norra Sveriges centrum för simidrott och triathlon. Detta genom att stärka och utveckla föreningen, såväl bredd som elit.

Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé är att erbjuda simidrott och triathlon som glädjefyllda sporter för barn, ungdomar och vuxna. Verksamheten ska ge möjlighet för utövarna att röra sig mellan olika aktiviteter utifrån sina personliga förutsättningar och mål och genom detta uppmuntras att idrotta hela livet. De aktiva ska ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

Värdegrund

All vår verksamhet ska genomsyras av glädje, gemenskap och trygghet. Det bygger på delaktighet, ansvar, kompetens och kvalitet. Mångfald och jämställdhet är en självklarhet i USS.

Senast reviderad av styrelsen den 9 oktober 2022.