Tävlingssektionen

Tävlingssektionen har hand om det viktiga arbetet att förbereda inför, och genomföra, våra tävlingar och arrangemang på hemmaplan. Sektionen jobbar i nära kontakt med kansliet, som hjälper sektionen med planeringen och en del praktiska frågor.

Våra tävlingar är en central del av verksamheten, både för att våra simmare ska ha en chans att tävla men även för att egna tävlingar är en chans att få intäkter till klubben.

Tävlingssektionen består, efter årsmötet 20 mars 2019, av följande:

  • Erica Luthman
  • Magnus Rölin
  • Peter Lundberg
  • Filip Orre
  • Jeanette Brändström
  • Malin Trigell
  • Mats Danielsson

Föräldraengagemang

Tävlingssektionen planerar och leder arbetet med tävlingarna men USS skulle inte kunna genomföra en enda tävling om vi inte hade hjälp av vårt fina föräldraengagemang. För att genomföra en simtävling krävs ett stort antal funktionärer och andra frivilliga i olika roller.

Alla kan bli funktionärer

Alla föräldrar kan vara funktionärer eftersom klubben står för utbildning, det krävs ingen förkunskap om simning överhuvudtaget. Det enda som behövs är möjligheten att ställa upp 2-3 helger per år. Ju fler funktionärer vi har tillgång till desto mindre behöver varje funktionär avsätta tid för detta, vilket gör uppdraget lättare för alla. USS uppmanar så många föräldrar i klubben som möjligt att genomföra vår funktionärsutbildning och anmäla sig tillgänglig som funktionär. Datum för våra hemmatävlingar sätts i god tid i förväg och finns på vår sida för egna tävlingar och arrangemang.