USS årsmöte 2018

Under måndagskvällen höll Umeå Simsällskap sitt årsmöte på Navet, inför ett 40-tal medlemmar. Sportchef Camilla presenterade verksamhetsåret 2017, samt budget och verksamhetsplan för 2018. Styrelsens kassör Jessica presenterade det ekonomiska resultatet för året som gått. Efter mötet pratade klubbens ordförande Monica om styrelsens arbete och klubbens verksamhet.

Klicka här för att läsa USS verksamhetsberättelse för 2017 som PDF.

Lars Edstedt hedersmedlem

Årsmötet biföll styrelsens förslag att utse Lars Edstedt till hedersmedlem i Umeå Simsällskap, ett förslag som styrelsen presenterade i samband med avtackningen av Lars Edstedt under Masters-SM i Umeå i november.

Avtackning av Lars Edstedt under Masters-SM i Umeå 2017. Foto: Alexandr Patshin.

Förtroendevalda

Dessa är de förtroendevalda 2018:

Styrelsen

 • Monica G Engström – ordförande (omval)
 • Anna Säfvestad Albinsson (omval)
 • Adrian Bengtson (omval)
 • Ulrika Gustafsson (omval)
 • Anders Larsson (fyllnadsval)
 • Jessica Semb (sittande)
 • Therese Ferm (sittande)
 • Åsa Egelskog (omval) – suppleant
 • Pernilla Granström (nyval) suppleant

Livbojen

 • Jenny Löfgren (omval) – ordförande
 • Åsa Koskenniemi (nyval men aktiv under 2017)
 • Sofia Strömbro (sittande)
 • Ylva Ohlsson (sittande)
 • Sabine Norling (sittande)

Tävlingssektionen

 • Erica Luthman (omval)
 • Magnus Rölin (omval)
 • Peter Lundberg (omval)
 • Philip Orre (nyval)
 • Jeanette Brändström (nyval)
 • Malin Trigell (nyval)

Revisor och revisorssuppleant

 • Niklas Pohjanen – revisor, från revisionsbyrån BDO
 • Ingrid Lindelöw Berntson – revisorssuppleant

Valberedningen

 • Christina Johnsson (omval)
 • Farida Masalha (omval)
 • Årsstämman gav styrelsen i uppdrag att ordna en tredje ledamot till valberedningen samt utse sammankallande.