Umeå simsällskap tilldelades Årets Jämställdhetspris

Under torsdagskvällen arrangerades Umeå Idrottsgala på Folkets Hus i Umeå. Förra året kammade Umeå simsällskap hem den fina utmärkelsen Årets ungdomsföreningen. Inför årets gala var klubben en av tre föreningar nominerade till Jämställdhetspriset, ett pris som under galan tilldelades Umeå simsällskap, något vi är mycket glada och stolta över!

Jämställdhetspriset är ett vandringspris som delas ut till en idrottsförening i Umeå som ”på ett påtagligt sätt verkat för ökad jämställdhet eller bidragit till att belysa frågor med anknytning till jämställdhet inom idrotten”.

Så här löd vår motivering till nomineringen:

Förutom att vara jämställda på utövarsidan, som nästan all simidrott, har Umeå simsällskap under de senaste åren arbetat med kunskapshöjande insatser, framför allt vad gäller kroppsideal. För första gången i klubbens 90–åriga historia utgör kvinnor en större del av styrelsen där såväl ordförande som vice ordförande är kvinnor.

Umeå simsällskap värnar om bredden, att alla ska få möjlighet att utöva sin idrott utifrån sina förutsättningar. En förening som utgör en positiv förebild för andra föreningar inte bara inom simidrott utan också andra idrotter!