Effektivt genomfört årsmöte

I veckan genomförde Umeå simsällskap sitt årsmöte på vad som troligen var rekordtid. Ett bra förarbete, inte minst från valberedningen, gjorde att mötet flöt på utan att fastna på någon av punkterna där förtroendevalda väljs, något som ibland kan bli utdraget annars.

Årsmötet inleddes med att sportchef Camilla Johansson-Sponseller presenterade verksamhetsåret 2018, alla delar av vår rätt omfattande verksamhet som förutom den vanliga tävlingsverksamheten bland annat innefattar simskola, triathlon, vattenpolo, Ersbodabadet, Masters-simning, öppet vatten-simning och vuxenundervisning. Läs mer i vår fina verksamhetsberättelse som finns här som PDF-fil (4 MB).

Ordförande och styrelsen

USS emblem i trä från prispallen som Anders Larsson snickrat ihop.

Monica G Engström fortsätter som föreningens ordförande i ett år till. Till ordinarie styrelseledamöter blev det omval av Jessica Semb samt nyval av Tina Fagerström och David Gustavsson. Anna Säfvestad Albinsson, Ulrika Gustafsson och Adrian Bengtson har vardera ett år kvar på sina mandatperioder. Som suppleanter i styrelsen valdes Pernilla Granström och Åsa Egelskog samtidigt som Jessica Sjölund förstärker styrelsen som ytterligare en suppleant.

I år valde Anders Larsson och Therese Ferm att avsluta sina styrelseuppdrag och tackades därmed av för sitt arbete. Ett extra stort tack till Anders som suttit USS styrelse i hela 11 år! Anders har förövrigt byggt får fina prispall som pryds med ett mycket vackert USS-emblem i trä.

Livbojen

Till Livbojens ordförande omvaldes Jenny Löfgren och som ledamöter omvaldes Sofia Strömbro och Sabine Norling, medan Helene Mosten valdes in i och med att Ylva Ohlsson avslutade sitt uppdrag. Utöver dessa ingår även Åsa Koskenniemi i Livbojen, med ett år kvar på sin mandatperiod.

Livbojen, för de som inte känner till det, har en mycket viktig funktion i samband med våra arrangemang då det står för markservice, fika och allt annat som krävs för att vi ska kunna arrangera tävlingar och andra aktiviteter (de ordnade t.ex. fikat till årsmötet).

Tävlingssektionen

Till vår stora glädje sitter samtliga ledamöter i tävlingssektionen kvar det kommande året då de har en viktig roll i och med att vi arrangerar Sum-Sim Riks i december. Tävlingssektionen består av Erica Luthman, Magnus Rölin, Peter Lundberg, Filip Orre, Jeanette Brändström och Malin Trigell. Sektionen förstärks dessutom av Mats Danielsson som valdes in på årsmötet.

Valberedningen

Valberedningen är vilande större delen av året men har en nyckelroll inför årsmötet då deras uppgift är att se till att vi har förtroendevalda till alla positioner i föreningen, och att det blir bra personer som får verksamheten att fungera bra och klubben utvecklas. Sara Jonsson och Farida Masalha sitter kvar i valberedningen även det kommande året medan Christina Johnsson avslutar sitt uppdrag och ersätts av nyinvalda Ulrika Lundgren.