USS får stöd för jämställdhetsprojekt

Umeå kommuns jämställdhetsutskott har beslutat att dela ut 20 190 kr till Umeå simsällskap för projektet ”Simmarkroppar – kroppsideal och hälsa bland unga simmare”.

I projektet kommer såväl redan planerade verksamheter som nya att rymmas. Det handlar om både föreläsningar och workshops som riktar sig till klubbens ungdomar. Vi ska nu planera in aktiviteter under hela året. En del av dessa kommer förmodligen att förläggas i samband med andra aktiviteter som exempelvis läger.

Från klubbens sida tycker vi att det är extra roligt att vi kan få medel till det här arbetet i år då vi också tilldelades priset som Umeås mest jämställda förening.

I pressmeddelandet från kommunen står det:

Simsällskapet får stöd för att under 2019 genomföra som en serie föreläsningstillfällen/workshops för ungdomar med tema jämställdhet, hälsa och kroppsideal. Föreläsningarna ska till exempel handla om kroppsideal för simmare i simhallen och på fritiden, hur man är en bra kompis, kost och hälsoråd för att orka träna och ätstörningar och träning.

– Målet är att simsällskapets aktiva killar och tjejer ska få bättre självkänsla, kroppsuppfattning och stärka sina personliga egenskaper. Vi visar som klubb öppenhet att prata om frågor som kan vara jobbiga i ungdomsåren. Det ska ge ökad kunskap och ökad gemenskap, säger Monica Gustavsson Engström, ordförande, Umeå simsällskap.

Detta är den första så kallade jämställdhetsskjutsen som delas ut:

Jämställdhetsskjutsen är ett initiativ för att synliggöra och uppmärksamma 30 års arbete för ett jämställt Umeå 1989–2019. Stöd ges till nätverk, föreningar och organisationer för projekt och aktiviteter som på olika sätt uppmärksammar jämställdhetsfrågor.