Kallelse till årsmöte 2020

Vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna till Umeå simsällskaps årsmöte onsdag den 18 mars 2020 kl. 18.00 i konferenslokalen i Navet (lokalen bakom startpallarna vid 50-metersbassängen).

För mer information och dagordning, se kallelsen till årsmötet (PDF).