Årsmötet 2020 och våra nya förtroendevalda

Under minst sagt annorlunda former genomförde Umeå simsällskap sitt årsmöte den 18 mars. Här är en sammanfattning av årsmötet och de nya förtroendevalda för 2020.

För att minimera onödiga fysiska kontakter hölls årsmötet delvis via videolänk och vi hade reducerat schemat till det mest nödvändiga delarna.Vi är glada att vi kunde genomföra mötet och lägga 2019 till handlingarna för att med våra nya förtroendevalda ta tag i det arbete och utmaningar som 2020 innebär.

Alla årsmöteshandlingar finns tillgängliga på hemsidan för den som vill titta närmare på verksamhetsplan, revisionsberättelse med mera.

Ordförande och styrelsen

Tina Fagerström, ny ordförande i USS

Efter tre år som ordförande för Umeå simsällskap har nu Monica G Engström lämnat över klubban till Tina Fagerström som därmed är föreningens, och styrelsens, nya ordförande. Tina är mamma till Wilma Fagerström som utmärkt sig i bassängen med riktigt fina simningar på 400 och 800 frisim och var en av våra hemmasimmare som kvalade in till Sum-Sim Riks, som vi arrangerade i slutet av förra året. Monica kommer att fortsatta i styrelsen som suppleant och stöd åt Tina för att göra övergången smidig och dra nytta av Monicas erfarenheter som ordförande.

Till ordinarie styrelseledamöter på två år valdes Jessica Sjölund (tidigare suppleant) samt Maria Kling och Christofer Stegmayr (båda nyval). Pernilla Granström (tidigare suppleant) går in som fyllnadsval på ett år för Jessica Semb och Adrian Bengtson (tidigare ledamot) går in som fyllnadsval på ett år för Tinas plats, då hon nu blivit ordförande. Ledamot David Gustavsson har ett år kvar på sin mandatperiod.

Utöver Monica som suppleant valdes också Helen Wall och Åsa Nilsson in som suppleanter i styrelsen (båda nyval).

Därmed avslutade Anna Säfvestad Albinsson, Jessica Semb, Ulrika Gustafsson och Åsa Egelskog sina styrelseuppdrag. En avtackning för dessa, samt för Monica för sin tid som ordförande, kommer att se vid ett senare tillfälle när verksamheten återgått till mer normala former (kanske framåt klubbmästerskapen i höst, får vi hoppas).

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet fördelades rollerna i styrelsen: Christofer blir vice ordförande, Adrian fortsätter som sekreterare och Pernilla Granström tar över rollen som föreningens kassör. En del bilder och kontaktinformation finns på styrelse-sidan.

Livbojen

Som ordförande för Livbojen omvaldes Jenny Löfgren och som ledamot omvaldes Åsa Koskenniemi. Utöver dem har Sofia Strömbro, Sabine Norling och Helén Mostén kvar ett år av sina mandatperioder.

Livbojen, för de som inte känner till det, har en viktig funktion i samband med våra arrangemang då det står för markservice, fika och allt annat som krävs för att vi ska kunna arrangera tävlingar och andra aktiviteter. De drog ett stort lass med detta under Sum-Sim Riks i höstas.

Tävlingssektionen

Årsmötet valde Filip Orre (omval), Peter Lundberg (omval), Jeanette Brändström (omval), Malin Trigell (omval) och Mats Danielsson (omval) samt Petter Lindqvist (nyval) och Maria Viklands (nyval) till tävlingssektionen för en tid av ett år.

På grund av den rådande coronakrisen har alla tävlingsarrangemang i vår ställts in, men vi hoppas att läget är bättre till hösten och att vi återigen kan arrangera tävlingar då.

Valberedningen

Valberedningen är vilande större delen av året men har en nyckelroll inför årsmötet då deras uppgift är att se till att vi har förtroendevalda till alla positioner i föreningen, och att det blir bra personer som får verksamheten att fungera bra och klubben utvecklas. Sara Jonsson fortsätter i valberedningen tillsammans med Ulrika Lundgren samtidigt som årsmötet gav styrelsen i uppdrag att tillsätta den tredje, vakanta, platsen i valberedningen.