Om nya coronaviruset

Spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 är ett allvarligt läge som påverkar samhället i stort och även verksamheten för Umeå simsällskap.

Uppdateringar:
Corona-läget 2 april
Corona-läget 4 maj


Föreningen – i form av Umeå simsällskaps styrelse i samarbete med sportchefen – bevakar löpande utvecklingen av läget och följer de rekommendationer som Svenska simförbundet, Riksidrottsförbundet, Umeå kommun och myndigheter kommer med.

Först och främst uppmanar vi alla att hålla sig uppdaterade och följa råd och uppmaningar från Folkhälsomyndigheten om hur var och en ska agera för att minska smittspridningen i samhället, så som:

 • Tvätta händerna noga och ofta
 • Undvika nära kontakt med sjuka människor
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvika att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma vid minsta misstanke på att du är sjuk

Simskola och simträning

I dagsläget finns ingen rekommendation att avstå från att anordna eller delta i undervisningsverksamhet i simning eller simträning. Inte heller något om att befinna sig i anläggningar som simhallar.

Däremot uppmanas idrottsklubbar att i mesta möjliga mån träna utomhus och undvika närkontakt. Från och med 2 april har vi därför ställt in landträningarna, för att minska tiden inomhus till enbart simningen, som inte går att flytta utomhus i dagsläget.

Folkhälsomyndigheten anser att mindre idrottsarrangemang som träningar med 10-20 personer inte ska ställas in utan snarare att det är bättre att vi i dagsläget fortsätter med den typ av verksamhet. Svenska Simförbundet ställer sig också bakom detta i ett brev från dess ordförande.

Tills vidare fortsätter vår verksamhet med simskola och simträning som planerat, men detta kan komma att ändras med kort varsel framöver. Observera att vissa grupper har fått ändrade tider, detta har mejlats ut till respektive grupp.

Uppmaning från Navet

Simhallen Navet fortsätter ha öppet tills vidare men vill ha hjälp från oss med att underlätta städning och förbättra hygienrutinerna ytterligare, inte minst som personalstyrkan kan bli reducerad när personal stannar hemma vid tecken på förkylning.

Därför uppmanar Navet alla aktiva i USS att följa dessa tre punker:

 • Lämna inte väskor på golvet. Navet vill kunna skölja av golven i simhallen oftare och därför får inga väskor eller andra föremål stå direkt på golvet. Använd istället sittplatserna längs långsidorna för väskor mm under träningar och simundervisning.
 • Duscha och rengör er noggrant före varje träning, använd tvål och schampo.
 • Var skyndsamma med att byta om och lämna simhallen på kvällarna, så att det går snabbare att städa och stänga simhallen för personalen.

Se även vår uppdatering den 2 april med ytterligare råd om hur man ska bete sig inför och under besök på simhallen.

Förbud för sammankomster och tillställningar

Regeringen beslöt tidigare att folksamlingar med mer än 500 person ska förbjudas. Detta påverkar kulturevenemang och inte minst idrottsevenemang i hela landet.

Den 27 mars beslutade regeringen att ytterligare begränsa allmänna sammankomster till max 50 personer. Detta gäller inte vår verksamhet eller Navets verksamhet, så simhallen fortsätter ha öppet ändå. Såhär förtydligar Folkhälsomyndigheten det (vår markering):

Exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande berörs inte av förslaget, och inte heller skolor.

Den 1 april kom ytterligare nya allmänna råd, läs mer om det här.

Inställda tävlingar och arrangemang

Styrelsen, i samråd med sportchefen, har beslutat att allt tävlande och allt resande fram till och med maj är inställt, till att börja med.

Följande simtävlingar som USS hade tänkt delta i är i dagsläget inställda:

 • Kvantum Cup i Luleå, 14–15 mars.
 • Masters-SM i Stenungsund, 20–22 mars.
 • Barents Games i Finland, 27-29 mars.
 • Sundsvall Age Group Showcase i Sundsvall, 27-29 mars.
 • Swim Open i Stockholm, 3–6 april.

Följande egna arrangemang är inställda:

Vanliga frågor och svar

Vad händer om simhallen Navet stänger?
Då kan vi inte längre genomföra vår vanliga verksamhet. Det innebär att simskola, simundervisning och simträning ställs in så länge simhallen är stängd. Vi tittar på möjligheter att aktivera våra ungdomar i träningsgrupperna genom alternativ landträning utomhus, vid ett sådant scenario.

Vad är planerna för sommarsimskolan?
Förhoppningen är än så länge att kunna genomföra sommarsimskolan, men detta kan komma att ändras med kort varsel.

Vi vill inte fortsätta med nuvarande simskola, kan vi få pengarna tillbaka?
Nej, vi kan tyvärr inte återbetala några avgifter för pågående simskola, dessa medel är redan låsta i vår verksamhet och föreningen är, likt andra idrottsföreningar i landet, redan hårt pressad av coronakrisen, så vi ber er ha överseende med detta.

Kan jag avboka sommarsimskolan och få pengar tillbaka?
Ja, det är fortfarande möjligt, kontakta kansliet i så fall.

Hur blir det med öppet vatten-verksamheten?
Vi har förhoppning om att kunna genomföra någon form av öppet vatten-verksamhet, t.ex. vår kurs i öppet vatten, men detta kan – likt allt annat just nu – komma att ändras med kort varsel, beroende på vad som beslutas och rekommenderas från myndigheterna.

Hur blir det med Sum-Sim och andra tävlingar i sommar?
Vi väntar på besked om detta.

Mer information om coronaviruset