Remissvar: förbättringar för att behålla simmare i idrotten längre

Hur ska svensk simidrott formas de kommande åren? Hur gör vi tävlingarna bättre och hur ger vi våra ungdomar bästa förutsättningar för att så många som möjligt ska vara aktiva så länge som möjligt?

Svenska Simförbundet har tagit fram ett förslag på säsongs- och tävlingsplanering 2021–2024 som ligger ute på remiss. Vi i Umeå simsällskap – både verksamhetsledningen och styrelsen – anser att det liggande förslaget inte är det bästa för svensk simning och dess ungdomar, framförallt när det gäller åldersindelningarna.

Vi har i vårt remissvar formulerat vad vi anser är problematiskt med förslaget och kommit med motförslag som vi tror vore mycket bättre, ett steg framåt istället för ett steg tillbaka. Vi vill uppnå en miljö som främjar långsiktigt deltagande i idrott före tidig specialisering och utslagning, något som på sikt kan ge fler framgångsrika simmare och aktivare ungdomar och vuxna.

Nedan följer vårt remissvar i sin helhet.


Svar på remiss från Svenska simförbundet angående säsongs- och tävlingsplanering från och med år 2021.

Problemen med den föreslagna åldersindelningen

Tack för ett gediget arbete och en i stort genomtänkt planering. Det finns många bra och positiva förändringar i detta förslag som de flesta i simmar-Sverige är ombord med. Men det som många har reagerat på är det nya förslaget på åldersindelning för simtävlandet som känns som ett enormt steg i fel riktning och stick i stäv med all tillgänglig forskning kring långvarigt deltagande i en idrott, utvecklande av fler seniorsimmare i landslagsnivå och målet att behålla fler simmare i idrotten under en längre period.

Det nya förslaget på åldersindelning ändrar tillbaka våra mästerskap i princip som de såg ut för 40 år sedan, i en föråldrad syn på sporten och tävlandet, och tar inte hänsyn till de forskarrön som vi nu vet kring utveckling av en idrott och en idrottare. Förslaget som ligger är helt fel i tiden och riskerar att göra precis tvärtemot vad det ämnar göra och orsaka att fler simmare överger sporten i en ännu yngre ålder än vad vi ser idag, samt begränsa möjligheterna för fler att få vara med längre.

Det behövs ett nytänk och en helt ny struktur för att simning som idrott ska kunna överleva i den konkurrens som finns i andra, attraktivare idrotter där man har en modernare inställning än den bakåtsträvan som det nya åldersförslaget utsöndrar.

För en tid sedan kom den utmärkta skriften ”Vägarna till landslaget”. I den finns mycket relevant forskning, men de delar som är viktigast för denna fråga är att man såg att de flesta i landslag runt om i Sverige hade två saker gemensamt: 1) Sen specialisering (15 år när man valde huvudidrott, 16 år när man började elitsatsa), 2) Att de utövade flera olika idrotter innan de valde den sport de sedan satsade på.

Och då kommer vi till problem ett med det ”nya” åldersförslaget och det är tidig specialisering. För att du ska utveckla en simmare att prestera bra på ett svenskt ungdomsmästerskap i 13 års ålder (yngsta åldern för flickor) behöver du välja simmare i en tidig ålder – typ 10-11 år – som du sedan kör stenhårt för att kunna bli som bäst ett par år senare.

Då uppstår fyra problem:

1) Att man då väljer ut simmare som är stora för sin ålder och som är tidigt utvecklade.

2) Att de tvingas välja huvudidrott väldigt tidigt för att de behöver träna stora mängder simning tidigt för att bli duktiga. Det i sin tur leder till att många simmare inte ens får en chans att utvecklas för att de i ett tidigt stadium blir utpetade. Dessutom väljer ett flertal att sluta för att de gärna vill fortsätta med andra idrotter, men de hinner inte med att både simma en massa meter och delta i andra sporter.

Det tredje (3) problemet är att om man vill utveckla en simmare att simma bra vid tretton års ålder så tränar man den på ett helt annat sätt än om man vill att samma simmare ska vara som bäst vid 23 års ålder. Och detta är största anledningen till att vi i Sverige, som Ulrika Sandmark har uttryckt på många föreläsningar, ”hänger med internationellt på SUM-SIM nivå, men tappar efter denna ålder”. Inte så konstigt eftersom vi tränar våra simmare att vara som bäst i dessa åldrar. Det finns få klubbar som planerar en progression där man som seniorsimmare ska presterar bäst efter 20 år, eftersom om man gör det så ”missar man tåget” för det är så oerhört stort fokus på tidig prestation.

Det fjärde (4) problemet är relaterade till det första problemet. Det finns mycket forskning som stärker uttalandet att en idrottares prestation FÖRE 12 års ålder inte förutsäger dennes prestation EFTER 12 års ålder. Prestation innan 12 års ålder säger ingenting om denne idrottare till slut hamnar i landslaget eller blir nästa Sarah Sjöström. Först efter puberteten kan man se vilken simmare som får bäst utveckling. Innan dess är det oerhört viktigt att ALLA får chansen att nå sin högsta potential.

Ett annat tungt vägande argument mot detta åldersförslag är att RF går i riktningen mot att minska elittänk, tävlande och jämförande för barn 12 år och under. Det är direkt olämpligt att ha svenska mästerskap för barn i denna kategori och tack och lov har man plockat bort att barn under 13 års ålder får vara med på SUM-SIM i liggande förslag. Men vi ser i andra idrotter (samt att det ligger förslag hos SSF kring en förenkling av regler hos barn som tävlar upp till 12 års ålder) att man strävar för att komma bort från seriöst tävlande i ung ålder. Och då blir det en väldig ”disconnect” att gå från 12 år och tävla med lättare regler till att ett år senare som trettonåring delta på svenska mästerskap. Det är totalt orimligt och, åter igen, olämpligt.

En ytterligare felaktighet i förslaget är att det ska vara olika åldrar på flickor och pojkar. Det finns många anledningar till att detta är en förkastlig idé, men det tyngst vägande är att det är orättvist. Bara för att de internationella tävlingarna i Europa har en föråldrad inställning till jämställdhet behöver vi inte följa det (gamgubbarna i LEN och FINA behöver uppdatera sin världsvy). Vi tror att Sverige är bättre än så.

Motförslag till åldersindelningen

Ett nytt förslag och koncept som vi tror skulle vara framgångsrikt är följande:

 1. Ta bort JSM.
  1. Varför? Det är mycket liten skillnad i dag mellan JSM och SM. När man t.ex. har 2-3 seniorer i en gren och resten juniorer så är indelningen helt meningslös. Kvaltiderna är också lika mellan JSM och SM, men milsvida från SUM-SIM Riks-kvaltiderna. Man får ett bättre mästerskap om man sänker SM-kvaltiderna så fler får vara med och det blir högre kvalitet.
  2. Argumentet för att man ska ha JSM i försöken har varit att försöken då blir lite snabbare och man får ”träna på att simma snabbt på morgonen”. Men de få simmare som är i behov av detta behöver ändå inte ta i på morgonen för de är så överlägsna. Det finns bättre tävlingar runt om i världen för dem att öva på just det momentet än ett svenskt mästerskap.
  3. Fördelen är att SM får högre status och blir en riktig höjdpunkt. I många grenar idag är juniorprispallen och seniorprispallen nästan samma eller t.o.m. identisk. Så det är ganska meningslöst att simma om samma medaljer två gånger. Det slår tyngre om man bara har en chans att ta medalj.
 2. Ändra SUM-SIM Riks ute-åldrarna till enkelklasser för flickor och pojkar i ålder 15 år, 16 år, 17 år, 18 år och 19 år. Lagkappsklasser Yngre (15-16 år) och Äldre (17, 18, 19 år). SUM-SIM Riks inne till enkelklasser 15 år, 16 år, 17 år och 18 år. Kör direktfinaler på både inomhus- och utomhus-mästerskapen. Lägg till mix-lagkapper.
  1. Varför? Största anledningen är att vi VERKLIGEN behöver höja ålder för när våra ungdomar ska simma mästerskap. Det finns många anledningar till detta och här kommer en lista på de främsta:
   1. Om man inte kan tävla på mästerskap innan 15 år ålder får övriga tävlingar större tyngd och plats. Då lär man sig att även dessa tävlingar är viktiga och roliga och inte bara en hållplats på vägen till SUM-SIM.
   2. Det blir inte så allvarligt så fort. Simmarna får tid på sig att utveckla sin simning och teknik. De hinner växa till sig och de flesta påbörja puberteten.
   3. Föreningar får mer tillfälle att se över sina träningsprogram och kunna minska sim-tiden för unga simmare. Man kan istället lägga tiden på andra utvecklande aktiviteter som land- och styrketräning, som i slutändan ger oss starkare och bättre motoriskt utvecklade idrottare. Då har man möjlighet att introducera större variation på aktiviteter för att motverka att barnen tröttnar, samt att man friar upp bassängutrymme till andra verksamheter, så som breddverksamhet. Träningsmängden kan vara detsamma, men man inkluderar mer aktiviteter, inte bara simning.
   4. Det motverkar tidig selektering och det tjänar alla på.
  2. Att köra direktfinal på långbane-SUM-SIM gör att man kan låta fler simmare vara med på mästerskapet. Ju fler som får vara med, desto mer vinner sporten på detta. SUM-SIM Riks är en otrolig fest som tänder en eld i hjärtat på de flesta som får vara med. Låt så många som möjligt få vara med på denna fantastiska tävling. Om man tar bort försök och final får fler lagkapper plats och då kan man lägga in mix-lagkapper som är roliga, jämställda och utvecklande.
  3. Fördelen med att köra individuella åldersklasser upp till 19 år är dels att det hjälper att hålla motivationen uppe under hela gymnasietiden (det tjänar speciellt våra NIU-studenter på). Dels blir det av naturliga skäl lite enklare ju högre ålder man kommer upp i, för att en del kommer att falla bort. Men då har man chansen att kvala även om man inte klarade att komma med till tävlingen som 15-17 åring. Då har man kanske större chans att få vara med som 18-19 åring. Och då ser vi även fler simmare som kommer att nå en högre potential och som kommer att välja att simma längre.
  4. När man är klar med SUM-SIM har man lite valmöjligheter. Antingen kan man välja att fortsätta som elitsimmare, eller så kanske man väljer att fortsätta med t.ex. masters (pre-masters klass startar vid 20 år), eller så kanske man väljer att sluta. Men då har vi fått ha dem i verksamheten längre än om de inte har möjligheten att få vara med på SUM-SIM. Alla vinner på detta.

Ett sista ord om remissförslaget. På grund av rådande läget i världen kom detta förslag lite fel i tiden. Risken är stor att om man antar lagt förslag så kommer simmare födda -04 och -05 verkligen straffas över något de inte har någon kontroll över, genom att de missar minst ett SUM-SIM. Och för -04:orna är det så att om det inte heller blir ett SUM-SIM Riks i höst så får de inte vara med på några SUM-SIM mer. Och -05:orna får i bästa fall ett ute mästerskap kvar. Det känns högst orättvist och vi hoppas man har detta i åtanke innan man tar några beslut.

Oavsett hur man beslutar så föreslår vi att man låter simmarna som är i äldsta klassen i år, få vara med även nästa år.

Umeå simsällskaps verksamhetsledning och styrelse