Viktigt att respektera maxantal i omklädningsrum och duschar

Den nya pandemilagen innebär att omklädningsrum och duschar är begränsade till ett fåtal personer samtidigt och det är viktigt att det efterföljs, annars riskerar vi att hela verksamheten stoppas.

För simskolan på Navet gäller att det är max 8 i omklädningsrum och max 4 i duscharna. Vi vet att det är en stor utmaning för föräldrar och barn att navigera runt i omklädningsrum och duschar på rätt sätt, men vi har vid stickprov på Navet blivit underkända vid ett par tillfällen och sker det för ofta kommer vi inte att tillåtas bedriva simskola alls på obestämd tid, något vi till varje pris vill undvika.

Därför är det oerhört viktigt att alla respekterar maxantalet som absoluta siffror som inte kan tummas på. Fortsätt använda badankorna som lagts fram och följ skyltarna som berättar vad som gäller. Tack på förhand för att ni bidrar till att våra barn och ungdomar får fortsätta att simma!