Nya restriktioner vid smitta i hushållet

Både vaccinerade och ovaccinerade personer ska nu stanna hemma i sju dagar om någon i hushållet blir smittat av covid-19.

Pandemin är tyvärr inte över och även om vi är glada att kunna träna och tävla på mer normala sätt finns fortfarande viruset kvar och sprids. Ute i Europa har smittan stigit kraftigt i höst. Därför har Folkhälsomyndigheten från och med den 24 november infört nya rekommendationer för positiva fall av covid-19 i ett hushåll.

Vid konstaterad smitta hos någon av våra aktiva idrottare vill vi även att ni meddelar detta till dennes tränare eller vår sportchef Camillauss.sportchef@gmail.com.

Dessa är de nya rekommendationerna som också finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida:

När en person testar positivt för covid-19 får de som bor i samma hushåll förhållningsregler om att stanna hemma i sju dagar räknat från den dag personen i hushållet som testat positivt provtog sig. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, oavsett om man har symtom eller inte och oavsett ålder.

Alla rekommenderas också att testa sig. Den som har symtom rekommenderas att testa sig direkt då symtomen uppstår. Den som inte har symtom testar sig istället fem dagar efter det att personen i hushållet som testat positivt provtog sig. Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma.

Den som inte får symtom och har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till sina dagliga aktiviteter sju dagar efter det att personen i deras hushåll testade positivt. Det är fortfarande viktigt att vara vaksam på nytillkomna symtom.

Personer som haft konstaterad covid-19 de senaste sex månaderna behöver inte testa sig eller stanna hemma i samband med smittspårning. De behöver däremot stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion.