Angående de nya smittskyddsåtgärderna

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har gått ut med nya smittskyddsåtgärder som börjar gälla den 23 december, på grund av ökad smittspridning av covid-19.

Vi har tittat närmare på detta – i samråd med Navet – för att se om det påverkar vår verksamhet med simskola och träningsgrupper som drar igång med ordinarie verksamhet från och med måndag 10 januari 2022 på Navet och Ersbodabadet.

En preliminär bedömning är att det inte innebär några större förändringar i verksamheten, speciellt inte för barn och ungdomar. Det kan möjligen komma nya förhållningsregler kring omklädningsrum och duschar och vi uppmanar alla till att följa de anslag som finns uppsatta på Navet och Ersbodabadet kring detta i så fall.

Det är fortfarande ett tidigt stadium och vissa oklarheten finns (till exempel har regeringen och Folkhälsomyndigheten formulerat åtgärderna på lite olika sätt och med olika innehåll). Skulle det tillkomma ny information som påverkar vår verksamhet går vi ut med detta innan det drar igång i januari. Regeringens information finns här och Folkhälsomyndighetens information finns här, för den som vill läsa mer.