Kallelse till årsmöte 2022

Vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna till Umeå simsällskaps årsmöte torsdag den 24 mars 2022 kl. 18.00.

Mötet kommer att genomföras digitalt via Zoom på grund av rådande omständigheter med restriktioner och smittspridning, här är länken till mötet. Kod för att ansluta finns i kallelsen nedan.

Årsmöteshandlingar

Nedan finns årsmöteshandlingar att ta del av som PDF:er, fler handlingar kommer att läggas till detta dokument inför årsmötet.

Budgetförslaget kommer att vara i förenklad form, den som vill läsa hela budgetförslaget i detalj kan kontakta Camilla på uss.sportchef@gmail.com för att ta del av den.

Förslag på nya stadgar

Inför årets årsmöte har styrelsen och kansliet tagit fram förslag på reviderade stadgar för föreningen. Bakgrunden är att de nuvarande stadgarna inte setts över på länge och delvis inte speglar hur verksamheten ser ut idag. Det finns även separat dokument med extra stadgar för sektioner varav de flesta inte varit en del av verksamheten på decennier.

Förslaget på nya stadgar finns att läsa i sin helhet här, liksom det nuvarande stadgarna som jämförelse. Vid årsmötet kommer dessa att presenteras och styrelsen kommer att föreslå ett extra möte två veckor senare, för att sedan besluta om att anta dessa stadgar i sin helhet samt att upphäva övriga dokument.