Kallelse till extra årsmöte

Torsdagen den 7 april kl. 18.00 håller USS ett extra årsmöte för att anta nya stadgar.

Vid USS årsmöte den 24 mars presenterade styrelsen omarbetade stadgar som bättre speglar föreningens verksamhet. För att anta dessa stadgar krävs ett beslut av ett årsmöte och därför kallar vi till extra årsmöte för att ta beslut om detta. Mötet sker digitalt via Zoom, länk finns i kallelsen med dagordning nedan.

Årsmöteshandlingar

Nedan finns årsmöteshandlingar att ta del av som PDF:er.

Bakgrund till stadgeändringarna

Bakgrunden är att de nuvarande stadgarna inte setts över på länge och delvis inte speglar hur verksamheten ser ut idag. Det finns även separat dokument med extra stadgar för sektioner varav de flesta inte varit en del av verksamheten på decennier.

De gamla stadgarna var skrivna i en tid då klubbens verksamhet var mindre och det mesta sköttes ideellt av medlemmarna. Nu har vi ett kansli med anställda som driver basen i verksamheten och sköter om ekonomin, medan de ideella krafterna fokuseras på de områden där de behövs mest, så som funktionärer vid tävlingar och förtroendevalda uppdrag.

Några av förändringar är att tävlingssektionen läggs in i stadgarna i likhet med Livbojen, som redan finns där. Livbojens upplägg förenklas så att ledamöterna väljs på ett år i taget och ingen ordförande behövs utan bara en sammankallande. Andra förändringar är att Svenska Triathlonförbundet lagts in då föreningen numera är med i det och har triathlonverksamhet.

Förslaget på nya stadgar finns att läsa i sin helhet ovan, liksom det nuvarande stadgarna som jämförelse. Förslaget från styrelsen till extra årsmötet är att anta det nya stadgarna i sin helhet samt ogiltigförklara gamla stadgedokument. Om någon motsätter sig de nya stadgarna kommer vi inte att ändra i detaljer, utan då får vederbörande rösta nej till det liggande förslaget.