Funktionärsutbildningar VT 2023

I januari nästa år blir det utbildning för tävlingsfunktionärer och senare i april utbildning för distriktsfunktionärer.

Som ett led i att utöka antalet tävlingsfunktioner – både för att kunna arrangera tävlingar överhuvudtaget, men också för att lätta på belastningen för nuvarande funktionär som sliter hårt – är det viktigt att vi löpande utbildar nya funktionärer. Vi behöver också vidareutbilda våra funktionärer till distriktsfunktionärer, som har nyckelroller vid tävlingar.

Nu är datum klara och anmälan öppnad för två utbildningar under vårterminen 2023. Dessa utbildningar hålls på plats i Navet här i Umeå och de är som vanligt helt kostnadsfria (kostnaden som anges vid anmälan tas av föreningen). Mat och fika ingår under dagen.

Digitala utbildningar och uppdateringar av utbildningar i vår

Det kommer även att hållas en digital tävlingsfunktionärsutbildning under våren för att underlätta för de som inte kan vara på plats. Datum för detta kommer senare.

För nuvarande funktionärer som behöver genomgå en uppdatering (vilket alla funktionärer behöver efter en viss tid) kommer det att hållas digitalt uppdatering under våren. Datum för detta kommer senare.

Slutligen finns det, som vi skrivit om tidigare, även en digital tävlingsfunktionärsutbildning på kvällstid redan nu tisdagen den 15 november denna höst, läs mer här.