Kallelse till årsmöte 2023

Vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna till Umeå simsällskaps årsmöte tisdagen den 21 mars 2023 kl. 18.00. Årets årsmöte hålls på plats i konferenslokalen i Navet, vid 50-metersbassängen.

Kallelsen med dagordning gick ut via e-post till medlemmarna den 28 februari och finns att läsa som PDF på nedanstående länk:

Övriga årsmöteshandlingar:

Budgetförslaget kommer att vara i förenklad form, den som vill läsa hela budgetförslaget i detalj kan kontakta Camilla på uss.sportchef@gmail.com för att ta del av den.