Arkiv: Nyheter

Corona-läget 2 april

Här är en dagsaktuell uppdatering om läget i föreningen så som det ser ut idag torsdag 2 april, med anledning av coronakrisen som råder.

Umeå simsällskap fortsätter att följa utvecklingen i samhället och de råd som myndigheterna kommer med, nedan finns informationen om Folhälsomyndighetens nya råd, vad vi gör i föreningen och våra uppmaningar till medlemmar, simmare, föräldrar och ledare.

Folkhälsomyndighetens nya råd

Folkhälsomyndigheten gick ut med nya allmänna råd igår och sedan ett förtydligande om träningsmatcher idag. De värdesätter ett fortsatt idrottsutövande för barn, ungdomar och vuxna, men vill ytterligare understryka vikten av att begränsa smittspridning.

För idrotten gäller nu följande råd enligt Folkhälsomyndigheten:

 • Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
 • Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 • Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper
 • Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
 • Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande.

Landträning inställd

Vår verksamhet i bassäng kan inte flyttas utomhus i dagsläget men vi har från och med idag bestämt att ställa in all landträning och fokusera på själva simningen, för att ytterligare begränsa tiden med varandra inomhus. Vi tittar på möjligheten till landträningar utomhus längre fram i vår.

Råd till aktiva, ledare och föräldrar

 • Stanna hemma vid minsta känning av sjukdomssymptom.
 • Stanna hemma minst två dagar helt frisk efter sjukdom.
 • Tvätta händerna innan avfärd till träningen.
 • Sprid ut er i omklädningsrummet. Det finns gott om ledigt utrymmet i Navets omklädningsrum nu när besöksantalet minskat, det finns ingen anledning att ta skåp precis bredvid varandra.
 • Håll extra avstånd till varandra före och efter träningarna, tänk t.ex. på att inte sitta för nära andra.
 • Håll extra avstånd till varandra under träningarna i stora bassängen, sprid ut er på banan vid vila.
 • Drick endast ur egen vattenflaska.
 • Vi ser helst att föräldrar som inte måste vara på plats i simhallen stannar hemma.
 • Vid simskola ber vi föräldrarna sprida ut sig innan/efter lektionen och tänk på avståndet i omklädningsrummet.

Extra åtgärder på Ersboda bad och gym

På Ersboda bad och gym, som Umeå simsällskap driver, har vi också infört striktare regler kring verksamheten. För att det ska vara så rent och säkert som möjligt SKA alla innan bad:

 • Max 10 st i duschrummet samtidigt, vänta i simhallen eller omklädningsrum tills det blir färre är 10 st innan ni går in.
 • Tänk på att hålla avstånd emellan er och hosta/nys i armvecket
 • Max 3 st i bastun samtidigt duschad och ren innan ni bastar
 • Duscha UTAN badkläder med tvål/schampo och vatten, även håret
 • Vill du inte blöta håret så använder du badmössa, vi ger er 25% på badmössor

Gällande simskola så är det samma regler som ovan och tillägg med:

 • När ni har lämnat era barn till simskola väntar ni utanför simhallen t.ex. i caféet, sofforna i korridoren. Tänk även på att hålla avstånd till varandra.

Angående fortsatt simskola, baby- och minisim

Vi har haft kontakt med föräldrar som är oroliga över fortsatt verksamhet, även om den är i linje med myndigheternas råd. Det går naturligtvis bra att avstå från fortsatt deltagande om man anser att all typ av verksamhet är för riskfylld.

Vi har dock inte möjlighet att betala tillbaka några avgifter för avbrutna kurser. Dessa medel är redan låsta mot våra fasta kostnader och vi som förening – likt andra idrottsföreningar i landet – står inför en mycket svår tid ekonomiskt, så vi ber er ha överseende med detta.

Kommande simtävlingar och arrangemang

Sedan tidigare har vi gått ut med att långbanetävlingen Norrländska mästerskapen/Arena Open i slutet av maj är inställd.

Vidare har Norrlands Simförbund beslutat att alla tävlingar är inställda fram till sommaren. Hur det blir med Sum-Sim och JSM/SM i sommar är inte beslutat ännu.

Vad gäller öppet vatten-säsongen har de flesta arrangörer valt att avvakta och se hur läget utvecklar sig. Vansbrosimningen har t.ex. meddelat att de ska ta beslut i slutet av april.

Mer information

För mer information gällande coronakrisen och föreningen, se vår allmänna informationssida.

Årsmötet 2020 och våra nya förtroendevalda

Under minst sagt annorlunda former genomförde Umeå simsällskap sitt årsmöte den 18 mars. Här är en sammanfattning av årsmötet och de nya förtroendevalda för 2020.

För att minimera onödiga fysiska kontakter hölls årsmötet delvis via videolänk och vi hade reducerat schemat till det mest nödvändiga delarna.Vi är glada att vi kunde genomföra mötet och lägga 2019 till handlingarna för att med våra nya förtroendevalda ta tag i det arbete och utmaningar som 2020 innebär.

Alla årsmöteshandlingar finns tillgängliga på hemsidan för den som vill titta närmare på verksamhetsplan, revisionsberättelse med mera.

Ordförande och styrelsen

Tina Fagerström, ny ordförande i USS

Efter tre år som ordförande för Umeå simsällskap har nu Monica G Engström lämnat över klubban till Tina Fagerström som därmed är föreningens, och styrelsens, nya ordförande. Tina är mamma till Wilma Fagerström som utmärkt sig i bassängen med riktigt fina simningar på 400 och 800 frisim och var en av våra hemmasimmare som kvalade in till Sum-Sim Riks, som vi arrangerade i slutet av förra året. Monica kommer att fortsatta i styrelsen som suppleant och stöd åt Tina för att göra övergången smidig och dra nytta av Monicas erfarenheter som ordförande.

Till ordinarie styrelseledamöter på två år valdes Jessica Sjölund (tidigare suppleant) samt Maria Kling och Christofer Stegmayr (båda nyval). Pernilla Granström (tidigare suppleant) går in som fyllnadsval på ett år för Jessica Semb och Adrian Bengtson (tidigare ledamot) går in som fyllnadsval på ett år för Tinas plats, då hon nu blivit ordförande. Ledamot David Gustavsson har ett år kvar på sin mandatperiod.

Utöver Monica som suppleant valdes också Helen Wall och Åsa Nilsson in som suppleanter i styrelsen (båda nyval).

Därmed avslutade Anna Säfvestad Albinsson, Jessica Semb, Ulrika Gustafsson och Åsa Egelskog sina styrelseuppdrag. En avtackning för dessa, samt för Monica för sin tid som ordförande, kommer att se vid ett senare tillfälle när verksamheten återgått till mer normala former (kanske framåt klubbmästerskapen i höst, får vi hoppas).

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet fördelades rollerna i styrelsen: Christofer blir vice ordförande, Adrian fortsätter som sekreterare och Pernilla Granström tar över rollen som föreningens kassör. En del bilder och kontaktinformation finns på styrelse-sidan.

Livbojen

Som ordförande för Livbojen omvaldes Jenny Löfgren och som ledamot omvaldes Åsa Koskenniemi. Utöver dem har Sofia Strömbro, Sabine Norling och Helén Mostén kvar ett år av sina mandatperioder.

Livbojen, för de som inte känner till det, har en viktig funktion i samband med våra arrangemang då det står för markservice, fika och allt annat som krävs för att vi ska kunna arrangera tävlingar och andra aktiviteter. De drog ett stort lass med detta under Sum-Sim Riks i höstas.

Tävlingssektionen

Årsmötet valde Filip Orre (omval), Peter Lundberg (omval), Jeanette Brändström (omval), Malin Trigell (omval) och Mats Danielsson (omval) samt Petter Lindqvist (nyval) och Maria Viklands (nyval) till tävlingssektionen för en tid av ett år.

På grund av den rådande coronakrisen har alla tävlingsarrangemang i vår ställts in, men vi hoppas att läget är bättre till hösten och att vi återigen kan arrangera tävlingar då.

Valberedningen

Valberedningen är vilande större delen av året men har en nyckelroll inför årsmötet då deras uppgift är att se till att vi har förtroendevalda till alla positioner i föreningen, och att det blir bra personer som får verksamheten att fungera bra och klubben utvecklas. Sara Jonsson fortsätter i valberedningen tillsammans med Ulrika Lundgren samtidigt som årsmötet gav styrelsen i uppdrag att tillsätta den tredje, vakanta, platsen i valberedningen.

Norrländska mästerskapen/Arena Open inställt

Norrländska mästerskapen/Arena Open 23-24 maj ställs in.

Umeå simsällskaps styrelse och sportchef har idag, i samråd med ordförande för Norrlands Simförbund, beslutat att simtävlingen Norrländska mästerskapen/Arena Open ska ställas in. Tävlingen var tänkt att arrangeras i 50-metersbassäng i Navet, Umeå den 23-24 maj.

Vi undersöker i dagsläget möjligheten att anordna tävlingen i höst istället.

Inför årsmötet 2020

På grund av de rådande omständigheterna med coronapandemin kommer Umeå simsällskaps årsmöte att arrangeras under annorlunda former.

Tidpunkten är fortfarande den samma som tidigare: onsdagen den 18 februari klockan 18.00.

Vi har däremot flyttat årsmötets lokal till Idrottens Hus (se adress nedan) där vi kommer att nyttja möjligheten till videokonferens för att medlemmarna ska kunna delta i mötet via videolänk.

Vi kommer att korta ner presentation av verksamhetsåret och övrigt innehåll för att fokusera på de väsentliga punkterna, för att hålla mötet så kort som möjligt. Det kommer inte att serveras något fika i år. Längre ner på denna sida finns årsmöteshandlingar.

På plats fysiskt kommer sportchef, mötets ordförande, sittande styrelse samt de förtroendevalda som valberedningen nominerar att väljas till nästa styrelse att närvara.

Årsmötet via video

Via den här länken kan medlemmarna följa och delta i årsmötet:

https://my.meetu.se/meet/39715482/

Rent tekniskt finns det några olika möjligheter att ansluta, t.ex. via webbläsare eller Skype, se länken för alternativ. Vi kan inte garantera att det fungerar i alla datorer och telefoner och vi har tyvärr inte möjlighet att ge teknisk support eller hjälp kring detta.

Ha överseende med att detta är första gången vi testar den här typen av teknik för ett årsmöte, vi håller tummarna för att det fungerar som tänkt.

Årsmötet på plats

De medlemmar som vill vara på plats är förstås välkomna, förutsatt att de är helt frisk och inte misstänker att de utsatts för smitta.

Årsmötet kommer att hållas i Idrottens Hus (RF-SISU) på Kungsgatan 89, Öst på stan. Kom i tid.

Årsmöteshandlingar

Nedan finns årsmöteshandlingar att ta del av som PDF:er.

Budgetförslaget är i förenklad form, den som vill läsa hela budgetförslaget i detalj kan kontakta Camilla på uss.sportchef@gmail.com för att ta del av den.

Coronapandemin

Mer information om läget med coronapandemin och hur det påverkar föreningen, finns i vår separata nyhet om detta.

Om nya coronaviruset

Spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 är ett allvarligt läge som påverkar samhället i stort och även verksamheten för Umeå simsällskap.

Senaste nytt finns här: Corona-läget 2 april


Denna text kommer att uppdateras löpande i takt med att mer information finns tillgänglig. Texten är uppdaterad fram till den 2 april.

Föreningen – i form av Umeå simsällskaps styrelse i samarbete med sportchefen – bevakar löpande utvecklingen av läget och följer de rekommendationer som Svenska simförbundet, Riksidrottsförbundet, Umeå kommun och myndigheter kommer med.

Först och främst uppmanar vi alla att hålla sig uppdaterade och följa råd och uppmaningar från Folkhälsomyndigheten om hur var och en ska agera för att minska smittspridningen i samhället, så som:

 • Tvätta händerna noga och ofta
 • Undvika nära kontakt med sjuka människor
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvika att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma vid minsta misstanke på att du är sjuk

Simskola och simträning

I dagsläget finns ingen rekommendation att avstå från att anordna eller delta i undervisningsverksamhet i simning eller simträning. Inte heller något om att befinna sig i anläggningar som simhallar.

Folkhälsomyndigheten anser att mindre idrottsarrangemang som träningar med 10-20 personer inte ska ställas in utan snarare att det är bättre att vi i dagsläget fortsätter med den typ av verksamhet. Svenska Simförbundet ställer sig också bakom detta i ett brev från dess ordförande.

Tills vidare fortsätter vår verksamhet med simskola och simträning som planerat, men detta kan komma att ändras med kort varsel framöver.

Uppmaning från Navet

Simhallen Navet fortsätter ha öppet tills vidare men vill ha hjälp från oss med att underlätta städning och förbättra hygienrutinerna ytterligare, inte minst som personalstyrkan kan bli reducerad när personal stannar hemma vid tecken på förkylning.

Därför uppmanar Navet alla aktiva i USS att följa dessa tre punker:

 • Lämna inte väskor på golvet. Navet vill kunna skölja av golven i simhallen oftare och därför får inga väskor eller andra föremål stå direkt på golvet. Använd istället sittplatserna längs långsidorna för väskor mm under träningar och simundervisning.
 • Duscha och rengör er noggrant före varje träning, använd tvål och schampo.
 • Var skyndsamma med att byta om och lämna simhallen på kvällarna, så att det går snabbare att städa och stänga simhallen för personalen.

Navet kommer från och med slutet av mars även att uppdatera sina rutiner ytterligare, bland annat se över hur besökarna ska spridas ut på omklädningsrummen. Mer information om detta kommer att komma.

Förbud för sammankomster och tillställningar

Regeringen beslöt tidigare att folksamlingar med mer än 500 person ska förbjudas. Detta påverkar kulturevenemang och inte minst idrottsevenemang i hela landet.

Den 27 mars beslutade regeringen att ytterligare begränsa allmänna sammankomster till max 50 personer. Detta gäller inte vår verksamhet eller Navets verksamhet, så simhallen fortsätter ha öppet ändå. Såhär förtydligar Folkhälsomyndigheten det (vår markering):

Exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande berörs inte av förslaget, och inte heller skolor.

Inställda tävlingar och arrangemang

Styrelsen, i samråd med sportchefen, har beslutat att allt tävlande och allt resande i mars, april och maj är inställt, till att börja med.

Följande simtävlingar som USS hade tänkt delta i är i dagsläget inställda:

 • Kvantum Cup i Luleå, 14–15 mars.
 • Masters-SM i Stenungsund, 20–22 mars.
 • Barents Games i Finland, 27-29 mars.
 • Sundsvall Age Group Showcase i Sundsvall, 27-29 mars.
 • Swim Open i Stockholm, 3–6 april.

Följande egna arrangemang är inställda:

Vanliga frågor och svar

Vad händer om simhallen Navet stänger?
Då kan vi inte längre genomföra vår vanliga verksamhet. Det innebär att simskola, simundervisning och simträning ställs in så länge simhallen är stängd. Vi tittar på möjligheter att aktivera våra ungdomar i träningsgrupperna genom alternativ landträning utomhus, vid ett sådant scenario.

Vad är planerna för sommarsimskolan?
Förhoppningen är än så länge att kunna genomföra sommarsimskolan, men detta kan komma att ändras med kort varsel.

Vi vill inte fortsätta med nuvarande simskola, kan vi få pengarna tillbaka?
Nej, vi kan tyvärr inte återbetala några avgifter för pågående simskola, dessa medel är redan låsta i vår verksamhet och föreningen är, likt andra idrottsföreningar i landet, redan hårt pressad av coronakrisen, så vi ber er ha överseende med detta.

Kan jag avboka sommarsimskolan och få pengar tillbaka?
Ja, det är fortfarande möjligt, kontakta kansliet i så fall.

Hur blir det med öppet vatten-verksamheten?
Vi har förhoppning om att kunna genomföra någon form av öppet vatten-verksamhet, t.ex. vår kurs i öppet vatten, men detta kan – likt allt annat just nu – komma att ändras med kort varsel, beroende på vad som beslutas och rekommenderas från myndigheterna.

Hur blir det med Sum-Sim och andra tävlingar i sommar?
Vi väntar på besked om detta.

Mer information om coronaviruset

Anmälan sommarsimskolan 2020

Med bakgrund av en trist vinter kan det vara desto roligare att blicka framåt mot sommaren och det gör vi genom att redan nu öppna anmälan för vår populära sommarsimskola.

Tisdagen den 25 februari klockan 12.00 öppnar anmälan till våra sommarkurser i simskolan för de som redan är medlemmar och på torsdag den 27 februari klockan 12.00 öppnar den för alla.

Redan nu finns datum och tider för sommarsimskolan på Umeå simsällskaps anmälningssida. Man behöver inte logga in för att se kurserna, klicka bara på ”Grupper” överst, och välj sedan nivå (Bläckfisken, Baddaren etc) för att se vilka sommarkurser som erbjuds. Mer info om anmälan i SportAdmin här.

I och med att barnen tränar varje dag blir dessa kurser extra effektiva. Frågor kring sommarsimskolan kan mejlas till uss.simskola@gmail.com.

Intensivsimskola är 10 tillfällen som går måndag-fredag, varje dag, samma tid, under en tvåveckorsperiod. Det finns fyra perioder att välja på och man kan anmäla sig till fler än en. Dessa kurser går på Ersboda Bad och Gym.

Följande kurser erbjuds:

 • Vecka 21-22 (kvällstid)
 • Vecka 23-24 (kvällstid)
 • Vecka 25-26 (dag och kvällstid. 9 gånger på grund av midsommarafton, kostar 968 kr plus administrativ avgift)
 • Vecka 32-33 (kvällstid)

Kostnaden är samma som den vanliga simskolekursen, dvs 1050 kr, plus eventuell medlemsavgift på 50 kr om man inte redan är medlem. Det som tillkommer är en administrativ avgift för kortbetalning.

De kurser som finns ovan erbjuder Baddaren (för barn födda 2015 och tidigare), Bläckfisken, Pingvinen 1, Pingvinen 2 och Fisken. Vi erbjuder även bröstsimskurser för ungdomar födda 2011 och tidigare.  Har du ett barn/ungdom som vill gå haj/teknik/medleysimskola i sommar? Då erbjuder vi ett DAGLÄGER under vecka 25 på Ersboda bad och gym. Mer information och anmälan kommer inom kort.

Camilla utsedd till årets kvinnliga masterssimmare 2019

Svensk Simidrott har tillsammans med webbplatsen Simma.nu utsett årets simidrottare 2019. Glädjande för USS del är att vår sportchef och tillika Masters-simmare Camilla Johansson-Sponseller blev utsedd till Årets kvinnliga masterssimmare 2019 med motiveringen:

Camilla visade under 2019 att hon behärskar en rad distanser när hon tog tre guld och två andra platser i tufft internationellt motstånd under Masters-VM i Gwangju. Hon har därtill slagit ett antal svenska och nordiska rekord under året.

Camilla hade stora framgångar vid Masters-SM i Eskilstuna i mars där hon slog tre nordiska rekord och fick ta emot Svenska Simförbundets och Glen Christiansen Mastersstipendium 2019. Under sommaren kom hon även trea på Vansbro 10K innan hon åkte till Sydkorea för Masters-VM och simmade hem tre guld och två silver samt slog nordiska rekord på alla ryggsimssträckor.

Sportlovsträning 2020

Sportlovet vecka 10 närmar sig och därmed också sportlovsträningen. Här är schemat för årets sportlovsträning som börjar lördagen den 29 februari och avslutas med lovkul på vid Bräntberget söndag den 8 mars.

Vattenpolo och triathlon får ledigt från träningar under veckan. Mellanmasters och Nybörjarmasters är välkomna på mastersträningarna i mån av plats. Klicka på bilden nedan för större version.

Kallelse till årsmöte 2020

Vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna till Umeå simsällskaps årsmöte onsdag den 18 mars 2020 kl. 18.00.

Uppdatering 17 mars: På grund av rådande coronaepedemi har ändringar i planeringen skett. Mötet går att följa via videolänk och platsen är flyttad till Idrottens Hus.

För mer information, videolänk, årsmöteshandlingar med mera, klicka här.

Vattenpolo för A, B, C och D

Simmarna i träningsgrupperna A, B, C och D kommer under början av den här säsongen att gästa våra vattenpolospelare på tisdagar och några torsdagar fram till hemmatävlingen Umestänket den 22–23 februari.

Träningarna kommer bestå av 1h simningen och 1h spel. För våra simmare kommer det här bli en ny form av träning som kommer stärka och som är rolig.

A-, C- och D-gruppen kommer delas upp och köra tisdagar 16:00-18:00 istället för ordinarie träningstid den veckan. (Har man svårt att hinna från skolan går det bra att komma lite senare.)

B-gruppen kommer köra varannan torsdag 19:30-21:00 istället för deras ordinarie träningstid.

Schema vattenpolo för träningsgrupper

Tisdag 14/1
A-gruppen 16:00-18:00

Torsdag 16/1
B-gruppen 19:30-21:00

Tisdag 21/1
C-gruppen 16:00-18:00

Tisdag 28/1
D-gruppen 16:00-18:00

Torsdag 30/1
B-gruppen 19:30-21:00

Tisdag 4/2
A-gruppen 16:00-18:00

Tisdag 11/2
C-gruppen 16:00-18:00

Torsdag 13/2
B-gruppen 19:30-21:00

Tisdag 18/2
D-gruppen 16:00-18:00