Nyheter: Corona

Restriktionerna upphör

Från och med idag onsdag 9 februari upphör i princip alla restriktioner kring smittspridning och därmed återgår vår verksamhet till normala rutiner för simskola och simträning på Navet och på Ersbodabadet.

Smittspridningen är fortfarande hög och rådet att stanna hemma vid sjukdomssymptom kvarstår, vilket förstås alltid är ett bra råd att följa oavsett.

På Ersbodabadet kommer en del av den pandemianpassade verksamheten leva kvar då den visat sig fungera bra för anläggningen, något driftansvarige Marlene Stavbom berättar mer om i ett reportage i VK. Framförallt är systemet med bokning av badet kvar, då det minskar risken för köer eller att det är fullt när man kommer dit.

Covid-läget januari 2022

Ökad smitt och nya restriktioner innebär viss påverkan på vår verksamhet, här är en sammanfattning av vad som gäller nu i januari.

Uppdaterad 24 januari.

Som de flesta känner till har smittan i samhället ökat explosivt på sista tiden och i veckan har nya restriktioner trätt i kraft. Detta har fått konsekvenser för vår tävlingsverksamhet med inställda tävlingar och det påverkar hur vi kan röra oss och byta om inne på anläggningar som Navet. Positivt i sammanhanget är dock att kärnverksamheten med simskola och träning kan fortsätta som planerat, med vissa anpassningar, se nedan.

Vid bekräftad smitta hos deltagare

Vid bekräftad smitta (via snabbtest eller PCR-test) hos en person som deltagit i verksamheten vill vi att ni meddelar sportchef Camilla Johansson-Sponselleruss.sportchef@gmail.com så att vi kan informera berörda grupper om det.

Inställda tävlingar

USS har beslutat att ställa in deltagandet vid Arena Open i Skellefteå den 29–30 januari samt att ställa in arrangemanget av vår hemmatävling Umestänket som skulle ha genomförts den 12-13 februari. Vad gäller tävlingar längre fram avvaktar vi tills vidare utvecklingen. Förhoppningen är att toppen av smittan snart är nådd och bättre tider stundar längre fram i vår.

Simskolan

Simskolan fortsätter i samma omfattning som tidigare. Var uppmärksam på skyltar om max antal personer och undvik trängsel.

Träningsgrupper

Våra träningsgrupper för barn, ungdomar och vuxna fortsätter sin verksamhet som tidigare. Nytt är att vi inte får nyttja de ordinarie omklädningsrummen utan är hänvisade till de mindre, se kartan nedan.

På Navet

Navet har infört begränsningar i antalet personer som får vistas i olika delar av byggnaden, se till att vara uppmärksam på de skyltar som finns uppsatta runt om i anläggningen. Navet har även delat upp vilka omklädningsrum som får användas och därmed är våra träningsgrupper hänvisade till de mindre omklädningsrummen. Då de är få personer som får vistas i de mindre omklädningsrummen rekommenderar vi ombyte hemma innan träning.

  • Simskolan byter om som vanligt i de allmänna omklädningsrummen (omklädning A & B)
  • Elit 1, Elit 2, Elit Tri och A-gruppen byter i första hand om vid 50-metersbassängen (omklädning 4 & 5)
  • Övriga grupper, inklusive mastersgrupperna, byter i första hand om vid multibassängen (omklädning 1 & 2)

Det går bra att byta från omklädningen vid multibassängen till den vid 50-meterbassängen och vice versa, om det är mindre trängsel på andra stället, oavsett grupp. Det viktiga är att inte använda de allmänna omklädningsrummen just nu för annat än simskolan.

På Ersbodabadet

På Ersbodabadet gäller 60 personer max i anläggning och ett avstånd på 2 m. 1 person eller ett sällskap åt gången i bastun. Var uppmärksam på skyltning i anläggningen.

Angående de nya smittskyddsåtgärderna

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har gått ut med nya smittskyddsåtgärder som börjar gälla den 23 december, på grund av ökad smittspridning av covid-19.

Vi har tittat närmare på detta – i samråd med Navet – för att se om det påverkar vår verksamhet med simskola och träningsgrupper som drar igång med ordinarie verksamhet från och med måndag 10 januari 2022 på Navet och Ersbodabadet.

En preliminär bedömning är att det inte innebär några större förändringar i verksamheten, speciellt inte för barn och ungdomar. Det kan möjligen komma nya förhållningsregler kring omklädningsrum och duschar och vi uppmanar alla till att följa de anslag som finns uppsatta på Navet och Ersbodabadet kring detta i så fall.

Det är fortfarande ett tidigt stadium och vissa oklarheten finns (till exempel har regeringen och Folkhälsomyndigheten formulerat åtgärderna på lite olika sätt och med olika innehåll). Skulle det tillkomma ny information som påverkar vår verksamhet går vi ut med detta innan det drar igång i januari. Regeringens information finns här och Folkhälsomyndighetens information finns här, för den som vill läsa mer.

Nya restriktioner vid smitta i hushållet

Både vaccinerade och ovaccinerade personer ska nu stanna hemma i sju dagar om någon i hushållet blir smittat av covid-19.

Pandemin är tyvärr inte över och även om vi är glada att kunna träna och tävla på mer normala sätt finns fortfarande viruset kvar och sprids. Ute i Europa har smittan stigit kraftigt i höst. Därför har Folkhälsomyndigheten från och med den 24 november infört nya rekommendationer för positiva fall av covid-19 i ett hushåll.

Vid konstaterad smitta hos någon av våra aktiva idrottare vill vi även att ni meddelar detta till dennes tränare eller vår sportchef Camillauss.sportchef@gmail.com.

Dessa är de nya rekommendationerna som också finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida:

När en person testar positivt för covid-19 får de som bor i samma hushåll förhållningsregler om att stanna hemma i sju dagar räknat från den dag personen i hushållet som testat positivt provtog sig. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, oavsett om man har symtom eller inte och oavsett ålder.

Alla rekommenderas också att testa sig. Den som har symtom rekommenderas att testa sig direkt då symtomen uppstår. Den som inte har symtom testar sig istället fem dagar efter det att personen i hushållet som testat positivt provtog sig. Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma.

Den som inte får symtom och har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till sina dagliga aktiviteter sju dagar efter det att personen i deras hushåll testade positivt. Det är fortfarande viktigt att vara vaksam på nytillkomna symtom.

Personer som haft konstaterad covid-19 de senaste sex månaderna behöver inte testa sig eller stanna hemma i samband med smittspårning. De behöver däremot stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion.

2020 – ett minst sagt annorlunda år

2020 var året där inget blev som vi hade tänkt oss. Pandemin som drog över världen stängde ner resor och arrangemang med stor inverkan på stora delar av vår verksamhet.

När vi nu satte oss ner och sammanfattade detta annorlunda år insåg vi att det ändå hände en hel del, trots att ”allt” ställdes in. Stora tävlingsarrangemang och de normala resorna uteblev, men istället hade vi mikrotävlingar och läger i närheten. Det fanns utrymme för träning och aktiviteter i nya former, inte minst under sommaren. Nu finns verksamhetsåret 2020 sammanfattat i vår verksamhetsberättelse nedan:

USS verksamhetsberättelse 2020 (PDF, 10 MB)

USS verksamhetsberättelse 2020 högupplöst (PDF, 19 MB)

De senaste årens verksamhetsberättelser finns samlade här.

Stängda omklädningsrum på Navet

Vår verksamhet på Navet just nu kräver att vi klarar av att göra det inom ramarna för pandemilagen och dess maxantal personer på olika platser. Trots våra bästa intentioner har det ibland blivit för många samtidigt i omklädningsrummen vid simskola och simträning. Navet har nu meddelat oss att de inte godtar ytterligare fallerande stickprov, utan om det händer igen så kommer vi inte att få fortsätta vår verksamhet på Navet.

Eftersom det är skarpt läge och vi inte kan riskera att verksamheten ställs in (det är ca 900 barn och ungdomar som är i vår verksamhet varje vecka på Navet) har vi tagit det tunga beslutet att vi kommer att stänga omklädningsrummen. Detta gäller omedelbart.

Ingång via restaurangen

Från och med nu gäller för alla simskoledeltagare att de kommer och går genom dörren vid restaurangen RE:AL (till höger om receptionen). Man ska alltså inte gå via spärrarna längre.

Ombyte och duschar

Man får byta om hemma, eller byta om bakom en handduk inne i simhallen. Ta med en kasse att ha kläderna i.

Nu när omklädningsrummen är stängda vill Navet påminna om att det fortfarande är väldigt viktigt att man duschar innan simskolan för att vattnet ska hålla sig tillräckligt rent för att kunna ha verksamhet. Så vi ber alla att duscha innan, antingen hemma, men helst på badet vid duscharna vid bastun vid 50 m-bassängen.

Försök att vara på plats i god tid innan lektionen så alla hinner att duscha. Vi vill också påminna om att när man ska lämna barnen till multibassängen så går man genom 50 m bassängen så att det inte blir trängsel vid duscharna.

Vi hoppas att ni förstår att detta inte var ett lätt beslut för oss och att ni hjälper oss att hålla pandemilagen framåt. Tack så mycket!

Regler för misstänkt och bekräftad smitta

I slutet av november förra året infördes nya förhållningsregler för träning under skärpta råd och de gäller än idag, tillsammans med de striktare maxantalen som pandemilagen medfört. Här är vad som gäller för misstänkt och bekräftad smitta inom familjen.

Vid misstänkt smitta

I de lokala restriktionerna för Västerbotten gäller i dagsläget den så kallade ”familjekarantänen” om någon i familjen misstänks vara smittad och väntar på provsvar:

Stanna hemma när någon i familjen väntar på provsvar

För närvarande rekommenderas att alla barn i ett hushåll ska stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för covid-19. Det gäller barn från förskola till gymnasieskola.

Detta gäller även för vår verksamhet; om någon väntar på provsvar ska alla i familjen avstå från att delta i vår verksamhet.

Vid bekräftad smitta

Vid bekräftad smitta i familjen gäller samma förhållningsregler som infördes i november i samband med skärpta råd. Vi vill understryka att det är viktigt att ni meddelar oss om ni får bekräftad smitta i familjen så att vi skyndsamt kan vidtag extra åtgärder. Just nu har smittan ökat bland barn och ungdomar i skolan och vi vill därför vara extra vaksamma och försiktiga.

  • Om man för ett positivt Covid-19 svar ska man meddela sin tränare eller sportchef Camilla fortast möjligt. Camilla når man på uss.sportchef@gmail.com eller 070–7249148.
  • Om det är så att någon i ens simgrupp har testat positivt för Covid-19 kommer träningarna upphöra under 5 dagar ifall det finns risk för att man har kunnat smitta någon på träningen. Har man t.ex inte varit på träningen på ett tag och det inte finns risk att man har varit på Navet medans man är smittsam, så behövs inte uppehållet.
  • Om hela ens skolklass är hemma för att någon i klassen har testat positivt så får man inte heller gå på träningarna under denna period. Även här bör man meddela sin tränare eller sportchefen.
  • Om någon i ens familj har testat positivt får man inte heller gå på träningarna på minst 7 dagarLäs mer hos regionen för mer guidning hur man ska förhålla sig ett Covid-19 fall i familjen. Och åter igen, meddela din tränare eller sportchef Camilla.

 

Träningstider förlängs till påsklovet

De träningstider som gällde före sportlovet fortsätter att gälla tills åtminstone 21 mars, men troligen fram till påsklovet då de inte ser ut att bli några lättnader i vilka som får träna eller besöka Navet än på ett tag, dvs endast födda 2002 och senare. Skulle det ske ändringar i gällande restriktioner återkommer vi med uppdatering.

Se respektive grupps sida för träningstider:

Nya träningstider 8-21 februari

Det finns nya träningstider ute nu för våra träningsgrupper i simning och vattenpolo, som gäller den 8–21 februari, det vill säga vecka 6 och 7.

Uppdatering 21 februari: dessa träningstider gäller i två veckor till, fram till 7 mars, då regeringen förlängt nuvarande restriktioner.

Vi vet att det är besvärligt när träningstiderna ändras hela tiden och vi skulle inget hellre vilja än att få sätta ett normal schema som gäller ända fram till sommaren, men nu är läget som det är med den pågående pandemin. Därför måste vi anpassa oss efter de ständiga förändringarna som sker i restriktioner och råd utifrån smittoläget, samt vilka öppettider som Navet erbjuder oss.

En ljusglimt för oss är i alla fall att våra äldre ungdomar, alla födda 2002 och senare, nu får tillgång till bassängträning igen, som vi berättat om tidigare. Vi hoppas kunna öppna upp för våra vuxna masterssimmare och kurser i vuxensim så småningom, nuvarande restriktioner gäller fram till och med söndag 21 februari om inget annat meddelas.

Gymnasieungdomar får börja träna, fortsatt stängt för vuxna

Gymnasieungdomar kommer att kunna börja simträna med sina yngre träningskompisar medan det blir fortsätt stängt för vuxna. Kurser i vuxensim, minisim och babysim på Navet ställs in och återbetalas. 

Idag meddelade regeringen att ungdomar födda 2002 och senare också omfattas av samma regler som tidigare bara gällt barn och ungdomar födda 2005 senare. Det är en glädjande nyhet för våra äldre ungdomar som hittills har varit utestängda från simning.

Nya träningstider kommer

Från och med måndag 8 februari kommer nya, justerade träningstider att gälla för våra träningsgrupper, och de kommer att publiceras här på hemsidan så fort vi får klartecken från Navet.

Fortsatt stängt för vuxna

För vuxna simmare som hoppades på att få komma tillbaka till Navet är det däremot dystrare besked: simhallen är fortsatt stängd för alla födda 2001 och senare, och det gäller tills åtminstone 21 februari.

Vuxensim och babysim på Navet ställs in och återbetalas

Den nya beskeden innebär att vi tyvärr måste ställa in våra kurser i vuxensim och babysim på Navet som hittills skjutits upp i omgångar. Vi kommer att kontakta berörda i mejlutskick och återbetala avgifterna. Det är en trist situation och ett ekonomiskt bakslag för klubben, men det är som det är.

När vi vet att vi kommer att kunna börja igen kommer vi att öppna anmälan åter och då är de som fått inställda kurser prioriterade att få en plats. Vi vet inte i dagsläget hur många veckor av verksamhet vi kan erbjuda när vi väl får börja igen eller om vi behöver ändra något mer, så denna lösning känns mest rättvis.

Babysim på Ersbodabadet berörs inte av detta utan fortsätter i enlighet med pandemilagen där.