Nyheter: Föreningen

Elittränare USS/NIU-ansvarig sökes

Elittränare till USS och ansvarig för NIU i simning sökes.

Det är Maja Beskowsskolan i Umeå som söker ny gymnasielärare till elitidrottsgymnasiet. Detta är en anställning hos Umeå kommun som delas med Umeå simsällskap där ca 75 % av tiden är förlagd på skolan och 25 % i föreningen.

Mer information om tjänsten och vad den innebär finns att läsa i beskrivningen hos Arbetsförmedlingen. Sista ansökningsdag är 30 augusti.

Umeå simsällskap söker simskoleansvarig

Vi söker en person till tjänsten simskoleansvarig. Denna tjänst är på heltid och innefattar även administrativt kansliarbete. Tjänsten är ett vikariat på 1 år med möjlighet till förlängning. Man kommer att jobba i nära samarbete med vår ungdomsbreddansvarig, övriga simskolepersonal och sportchef.

Befattningen innebär att man är ansvarig för simskoleverksamheten. Man planerar verksamheten, organiserar och utbildar ledare, samt rekryterar nya ledare. Tjänsten innefattar även visst budgetansvar för breddverksamheten. Man jobbar aktivt med att utveckla och förbättra verksamheten.

Läs mer om tjänsten här: Simskoleansvarig USS 2021 (PDF)

2020 – ett minst sagt annorlunda år

2020 var året där inget blev som vi hade tänkt oss. Pandemin som drog över världen stängde ner resor och arrangemang med stor inverkan på stora delar av vår verksamhet.

När vi nu satte oss ner och sammanfattade detta annorlunda år insåg vi att det ändå hände en hel del, trots att ”allt” ställdes in. Stora tävlingsarrangemang och de normala resorna uteblev, men istället hade vi mikrotävlingar och läger i närheten. Det fanns utrymme för träning och aktiviteter i nya former, inte minst under sommaren. Nu finns verksamhetsåret 2020 sammanfattat i vår verksamhetsberättelse nedan:

USS verksamhetsberättelse 2020 (PDF, 10 MB)

USS verksamhetsberättelse 2020 högupplöst (PDF, 19 MB)

De senaste årens verksamhetsberättelser finns samlade här.

Kallelse till årsmöte 2021

Vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna till Umeå simsällskaps årsmöte tisdagen den 23 mars 2021 kl. 18.00.

Mötet kommer att genomföras digitalt via Zoom på grund av rådande omständigheter med restriktioner och smittspridning, här är länken till mötet. Kod för att ansluta finns i kallelsen nedan.

Årsmöteshandlingar

Nedan finns årsmöteshandlingar att ta del av som PDF:er, fler handlingar kommer att läggas till detta dokument inför årsmötet.

Budgetförslaget är i förenklad form, den som vill läsa hela budgetförslaget i detalj kan kontakta Camilla på uss.sportchef@gmail.com för att ta del av den.

All simverksamhet inställd till och med 24 januari

Det blir ingen simträning det här jullovet och starten av våra kurser flyttas fram, det blev resultatet av att Navet nu beslutat att stänga helt fram till och med 24 januari 2021.

I och med de nya direktiven som regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade den 18 december blir det totalt uppehåll i föreningens verksamhet och från och med idag, såväl simträning som simskola och kurser. Planen är att återuppta den ordinarie verksamheten måndag den 25 januari 2021.

Simskola, baby/minsim och vuxensimkurser

Måndag 25 januari 2021 blir det nya datumet för kursstart av simskola, baby/minisim och vuxensimkurser. Det innebär också att datumet för att säga upp deltagandet och få full återbetalning flyttas fram till en vecka innan kursstart, dvs måndag 18 januari.

Det kommer att bli samma antal kurstillfällen förstås, vi bara flyttar fram allting. Vi håller på att uppdatera sidorna med datum för simskola, datum för baby/minisim och datum för vuxensimkurser just nu.

Träningsgrupper

Det tidigare utlovade jullovsschemat gäller alltså inte längre, från och med nu är det helt uppehåll i all simträning för alla åldrar. Vi uppmanar alla att försöka hitta på egna aktiviteter utomhus under denna period, för att vi alla mår bra av att röra på oss.

Funktionärsutbildning 14 november

Lördagen den 14 november är det dags för funktionärsutbildning.

Uppdatering 12 november: utbildningen är inställd på grund av de nya striktare råden.

Funktionärer är viktiga för klubben, utan dem kan vi inte arrangera tävlingar. Utbildningen är gratis och hålls i Eddahallen, Skellefteå, mellan klockan 08.00 och 18.00. USS bjuder på all mat och fika under dagen och det är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om simning.

Att bli funktionär är också en bra möjlighet att få se era barn och ungdomar tävla. Så länge som corona-pandemin pågår kommer förmodligen tävlingarna att bli publiklösa och det innebär att det bästa sättet att se sitt barn/ungdom i en tävlingssituation är att bli funktionär. Anmäl er här.

Det krävs inga förkunskaper alls om simning, allt du behöver veta kommer att läras ut under kursen. Utöver föräldrar är även simmare och tränare i USS varmt välkomna. Det enda som krävs är att man är 16 år eller äldre (eller fyller 16 år i år).

Sista anmälningsdag är lördag 7 november och anmälan sker via den här länken.

 

Remissvar: förbättringar för att behålla simmare i idrotten längre

Hur ska svensk simidrott formas de kommande åren? Hur gör vi tävlingarna bättre och hur ger vi våra ungdomar bästa förutsättningar för att så många som möjligt ska vara aktiva så länge som möjligt?

Svenska Simförbundet har tagit fram ett förslag på säsongs- och tävlingsplanering 2021–2024 som ligger ute på remiss. Vi i Umeå simsällskap – både verksamhetsledningen och styrelsen – anser att det liggande förslaget inte är det bästa för svensk simning och dess ungdomar, framförallt när det gäller åldersindelningarna.

Vi har i vårt remissvar formulerat vad vi anser är problematiskt med förslaget och kommit med motförslag som vi tror vore mycket bättre, ett steg framåt istället för ett steg tillbaka. Vi vill uppnå en miljö som främjar långsiktigt deltagande i idrott före tidig specialisering och utslagning, något som på sikt kan ge fler framgångsrika simmare och aktivare ungdomar och vuxna.

Nedan följer vårt remissvar i sin helhet.


Svar på remiss från Svenska simförbundet angående säsongs- och tävlingsplanering från och med år 2021.

Problemen med den föreslagna åldersindelningen

Tack för ett gediget arbete och en i stort genomtänkt planering. Det finns många bra och positiva förändringar i detta förslag som de flesta i simmar-Sverige är ombord med. Men det som många har reagerat på är det nya förslaget på åldersindelning för simtävlandet som känns som ett enormt steg i fel riktning och stick i stäv med all tillgänglig forskning kring långvarigt deltagande i en idrott, utvecklande av fler seniorsimmare i landslagsnivå och målet att behålla fler simmare i idrotten under en längre period.

Det nya förslaget på åldersindelning ändrar tillbaka våra mästerskap i princip som de såg ut för 40 år sedan, i en föråldrad syn på sporten och tävlandet, och tar inte hänsyn till de forskarrön som vi nu vet kring utveckling av en idrott och en idrottare. Förslaget som ligger är helt fel i tiden och riskerar att göra precis tvärtemot vad det ämnar göra och orsaka att fler simmare överger sporten i en ännu yngre ålder än vad vi ser idag, samt begränsa möjligheterna för fler att få vara med längre.

Det behövs ett nytänk och en helt ny struktur för att simning som idrott ska kunna överleva i den konkurrens som finns i andra, attraktivare idrotter där man har en modernare inställning än den bakåtsträvan som det nya åldersförslaget utsöndrar.

För en tid sedan kom den utmärkta skriften ”Vägarna till landslaget”. I den finns mycket relevant forskning, men de delar som är viktigast för denna fråga är att man såg att de flesta i landslag runt om i Sverige hade två saker gemensamt: 1) Sen specialisering (15 år när man valde huvudidrott, 16 år när man började elitsatsa), 2) Att de utövade flera olika idrotter innan de valde den sport de sedan satsade på.

Och då kommer vi till problem ett med det ”nya” åldersförslaget och det är tidig specialisering. För att du ska utveckla en simmare att prestera bra på ett svenskt ungdomsmästerskap i 13 års ålder (yngsta åldern för flickor) behöver du välja simmare i en tidig ålder – typ 10-11 år – som du sedan kör stenhårt för att kunna bli som bäst ett par år senare.

Då uppstår fyra problem:

1) Att man då väljer ut simmare som är stora för sin ålder och som är tidigt utvecklade.

2) Att de tvingas välja huvudidrott väldigt tidigt för att de behöver träna stora mängder simning tidigt för att bli duktiga. Det i sin tur leder till att många simmare inte ens får en chans att utvecklas för att de i ett tidigt stadium blir utpetade. Dessutom väljer ett flertal att sluta för att de gärna vill fortsätta med andra idrotter, men de hinner inte med att både simma en massa meter och delta i andra sporter.

Det tredje (3) problemet är att om man vill utveckla en simmare att simma bra vid tretton års ålder så tränar man den på ett helt annat sätt än om man vill att samma simmare ska vara som bäst vid 23 års ålder. Och detta är största anledningen till att vi i Sverige, som Ulrika Sandmark har uttryckt på många föreläsningar, ”hänger med internationellt på SUM-SIM nivå, men tappar efter denna ålder”. Inte så konstigt eftersom vi tränar våra simmare att vara som bäst i dessa åldrar. Det finns få klubbar som planerar en progression där man som seniorsimmare ska presterar bäst efter 20 år, eftersom om man gör det så ”missar man tåget” för det är så oerhört stort fokus på tidig prestation.

Det fjärde (4) problemet är relaterade till det första problemet. Det finns mycket forskning som stärker uttalandet att en idrottares prestation FÖRE 12 års ålder inte förutsäger dennes prestation EFTER 12 års ålder. Prestation innan 12 års ålder säger ingenting om denne idrottare till slut hamnar i landslaget eller blir nästa Sarah Sjöström. Först efter puberteten kan man se vilken simmare som får bäst utveckling. Innan dess är det oerhört viktigt att ALLA får chansen att nå sin högsta potential.

Ett annat tungt vägande argument mot detta åldersförslag är att RF går i riktningen mot att minska elittänk, tävlande och jämförande för barn 12 år och under. Det är direkt olämpligt att ha svenska mästerskap för barn i denna kategori och tack och lov har man plockat bort att barn under 13 års ålder får vara med på SUM-SIM i liggande förslag. Men vi ser i andra idrotter (samt att det ligger förslag hos SSF kring en förenkling av regler hos barn som tävlar upp till 12 års ålder) att man strävar för att komma bort från seriöst tävlande i ung ålder. Och då blir det en väldig ”disconnect” att gå från 12 år och tävla med lättare regler till att ett år senare som trettonåring delta på svenska mästerskap. Det är totalt orimligt och, åter igen, olämpligt.

En ytterligare felaktighet i förslaget är att det ska vara olika åldrar på flickor och pojkar. Det finns många anledningar till att detta är en förkastlig idé, men det tyngst vägande är att det är orättvist. Bara för att de internationella tävlingarna i Europa har en föråldrad inställning till jämställdhet behöver vi inte följa det (gamgubbarna i LEN och FINA behöver uppdatera sin världsvy). Vi tror att Sverige är bättre än så.

Motförslag till åldersindelningen

Ett nytt förslag och koncept som vi tror skulle vara framgångsrikt är följande:

 1. Ta bort JSM.
  1. Varför? Det är mycket liten skillnad i dag mellan JSM och SM. När man t.ex. har 2-3 seniorer i en gren och resten juniorer så är indelningen helt meningslös. Kvaltiderna är också lika mellan JSM och SM, men milsvida från SUM-SIM Riks-kvaltiderna. Man får ett bättre mästerskap om man sänker SM-kvaltiderna så fler får vara med och det blir högre kvalitet.
  2. Argumentet för att man ska ha JSM i försöken har varit att försöken då blir lite snabbare och man får ”träna på att simma snabbt på morgonen”. Men de få simmare som är i behov av detta behöver ändå inte ta i på morgonen för de är så överlägsna. Det finns bättre tävlingar runt om i världen för dem att öva på just det momentet än ett svenskt mästerskap.
  3. Fördelen är att SM får högre status och blir en riktig höjdpunkt. I många grenar idag är juniorprispallen och seniorprispallen nästan samma eller t.o.m. identisk. Så det är ganska meningslöst att simma om samma medaljer två gånger. Det slår tyngre om man bara har en chans att ta medalj.
 2. Ändra SUM-SIM Riks ute-åldrarna till enkelklasser för flickor och pojkar i ålder 15 år, 16 år, 17 år, 18 år och 19 år. Lagkappsklasser Yngre (15-16 år) och Äldre (17, 18, 19 år). SUM-SIM Riks inne till enkelklasser 15 år, 16 år, 17 år och 18 år. Kör direktfinaler på både inomhus- och utomhus-mästerskapen. Lägg till mix-lagkapper.
  1. Varför? Största anledningen är att vi VERKLIGEN behöver höja ålder för när våra ungdomar ska simma mästerskap. Det finns många anledningar till detta och här kommer en lista på de främsta:
   1. Om man inte kan tävla på mästerskap innan 15 år ålder får övriga tävlingar större tyngd och plats. Då lär man sig att även dessa tävlingar är viktiga och roliga och inte bara en hållplats på vägen till SUM-SIM.
   2. Det blir inte så allvarligt så fort. Simmarna får tid på sig att utveckla sin simning och teknik. De hinner växa till sig och de flesta påbörja puberteten.
   3. Föreningar får mer tillfälle att se över sina träningsprogram och kunna minska sim-tiden för unga simmare. Man kan istället lägga tiden på andra utvecklande aktiviteter som land- och styrketräning, som i slutändan ger oss starkare och bättre motoriskt utvecklade idrottare. Då har man möjlighet att introducera större variation på aktiviteter för att motverka att barnen tröttnar, samt att man friar upp bassängutrymme till andra verksamheter, så som breddverksamhet. Träningsmängden kan vara detsamma, men man inkluderar mer aktiviteter, inte bara simning.
   4. Det motverkar tidig selektering och det tjänar alla på.
  2. Att köra direktfinal på långbane-SUM-SIM gör att man kan låta fler simmare vara med på mästerskapet. Ju fler som får vara med, desto mer vinner sporten på detta. SUM-SIM Riks är en otrolig fest som tänder en eld i hjärtat på de flesta som får vara med. Låt så många som möjligt få vara med på denna fantastiska tävling. Om man tar bort försök och final får fler lagkapper plats och då kan man lägga in mix-lagkapper som är roliga, jämställda och utvecklande.
  3. Fördelen med att köra individuella åldersklasser upp till 19 år är dels att det hjälper att hålla motivationen uppe under hela gymnasietiden (det tjänar speciellt våra NIU-studenter på). Dels blir det av naturliga skäl lite enklare ju högre ålder man kommer upp i, för att en del kommer att falla bort. Men då har man chansen att kvala även om man inte klarade att komma med till tävlingen som 15-17 åring. Då har man kanske större chans att få vara med som 18-19 åring. Och då ser vi även fler simmare som kommer att nå en högre potential och som kommer att välja att simma längre.
  4. När man är klar med SUM-SIM har man lite valmöjligheter. Antingen kan man välja att fortsätta som elitsimmare, eller så kanske man väljer att fortsätta med t.ex. masters (pre-masters klass startar vid 20 år), eller så kanske man väljer att sluta. Men då har vi fått ha dem i verksamheten längre än om de inte har möjligheten att få vara med på SUM-SIM. Alla vinner på detta.

Ett sista ord om remissförslaget. På grund av rådande läget i världen kom detta förslag lite fel i tiden. Risken är stor att om man antar lagt förslag så kommer simmare födda -04 och -05 verkligen straffas över något de inte har någon kontroll över, genom att de missar minst ett SUM-SIM. Och för -04:orna är det så att om det inte heller blir ett SUM-SIM Riks i höst så får de inte vara med på några SUM-SIM mer. Och -05:orna får i bästa fall ett ute mästerskap kvar. Det känns högst orättvist och vi hoppas man har detta i åtanke innan man tar några beslut.

Oavsett hur man beslutar så föreslår vi att man låter simmarna som är i äldsta klassen i år, få vara med även nästa år.

Umeå simsällskaps verksamhetsledning och styrelse

 

Corona-läget 4 maj

Uppdatering november 2020: Klicka här för aktuell informationen om Corona-läget. Texten nedan är inaktuell.


Här är en uppdatering av läget i föreningen med anledning av rådande pandemi och dess konsekvenser.

I stort sett råder det samma läge som när vi sist rapporterade för en månad sedan. Samma riktlinjer gäller och vi fortsätter med vår verksamhet vad gäller simskola och träning medan alla tävlingar och resor är inställda tills vidare.

Fortsatt allvarlig situation

Det är viktigt att understryka att läget fortfarande är allvarligt i samhället just nu. Vi vill rikta en speciell uppmaning till våra äldre ungdomar om att respektera uppmaningar om att hålla avstånd inne i simhallen.

Även om man som ungdom kanske inte känner att coronaviruset utgör ett direkt hot finns alltid risken att smittskyddet stänger ner vår verksamhet i simhallen om vi inte sköter oss enligt riktlinjer.

Med det sagt; vi vill också rikta ett stort tack till alla som anstränger sig extra för att se till att minska risken för smittspridning.

Byte av omklädningsrum

Ett problem på Navet har varit att det vid enstaka tidpunkter blir ökad trängsel då träningsgrupper och simskola börjar och slutar ungefär samtidigt. För att minska risken för att trängsel uppstår kommer simmarna från Elit-, A- och B-gruppen att byta om i omklädningsrum 4 och 5 i fortsättningen. Det är omklädningsrummen som finns intill 50-metersbassängen.

Simskola i sommar och till hösten

Vi har öppnat anmälan för sommarsimskolan och snart öppnar även anmälan för höstens simskola. Barns simkunnighet och behov av att röra på sig finns fortfarande kvar trots pandemin, vi gör vad vi kan för att fortsätta denna verksamhet och samtidigt minska risken för smittspridning.

Sommarens mästerskap inställda

Svenska Simförbundets styrelse har beslutat att ställa in både SM/JSM i Halmstad 26-30 juni samt Sum-Sim i Landskrona 2-6 juli.

Simma.nu skriver att detta är första gången sommar-SM i simning ställs in efter att ha arrangerats 121 år (!) i rak följd utan avbrott, inte ens världskrig och andra händelser har satt stopp för tävlingen förut.

Öppet vatten-tävlingar

Vansbrosimning, den stora öppet vatten-händelsen på sommaren där Umeå simsällskap haft många deltagare senaste åren, är som väntat inställd. Den ersätts med ”Home Edition” för de som vill (räknas som Svensk Klassiker) eller så kan man få halva anmälningsavgiften tillbaka. Vansbro Triathlon och Vansbro Swimrun flyttas till augusti.

Vad gäller SM/JSM/USM i öppet vatten den 15-16 augusti så tittar Svenska Simförbundet på möjligheterna att fortfarande genomföra detta tillsammans med Göteborg Sim, men det kräver i så fall att restriktionerna om att avstå från icke nödvändigt resande och folksamlingar på max 50 personer hinner lättas innan dess. Även Masters-SM i öppet vatten kommer att flyttas till detta arrangemang om det blir av (det var tidigare tänkt att gå i samband med Vansbrosimningen).

Swim the Arctic Circle är också inställd och anmälningarna överförda till nästa år.

Vår egen hemmatävling Umeälvssimmet var preliminärt tänkt att gå av stapeln 21 augusti. Eftersom det är först mot slutet av sommaren avvaktar vi med beslut om genomförande till senare i sommar. Om vi genomför tävlingen kommer det vara ett mindre arrangemang tänkt för lokala deltagare.

Kurs i öppet vatten-simning

Vad som däremot inte är inställt är vår öppet vatten-kurs som kommer att genomföras i maj–juni, med vissa anpassningar för att minimera riskerna för smittspridning, läs mer här.

Våtdräktsprovning

Vi kommer förhoppningsvis att kunna ordna en våtdräktsprovning i mindre skala för våra simmare med erbjudanden på våtdräkter från Arena, men i övrigt blir det ingen allmän våtdräktsprovning likt förra året.

Träning i sommar

Till skillnad från tidigare somrar kommer Navet hålla helt stängt denna sommar mellan vecka 27 och 31. Vi kommer däremot att kunna simma ute i bassängen på Umelagun. Vårt mål är att ha träningstider bokade på Umelagun under hela sommaren, så att simmarna kan komma dit och träna själva.

Vi kommer självklart även att träna i öppet vatten i sommar. Bästa sättet att hålla koll på den typen av träning är att gå med i vår Facebook-grupp för öppet vatten, då mycket av planeringen sker där.

Lägret i Boden

Vi har fortfarande som mål att arrangera uppstartslägret i Boden den 1–6 augusti. Det förutsätter dock att rådet om att avstå från icke nödvändiga resor lättas innan dess.

Triathlon

Vår triathlonverksamhet har även den fått se inställda tävlingar och det är osäkert hur det blir i sommar. Svenska Triathlonförbundet kör en alternativ tävlingsform med hemtävlingar varje vecka som våra triathleter deltagit i. Träningsmässigt fungerar det däremot bra för triathlon att fortsätta med sin verksamhet, speciellt nu när sommaren är nära.

Vattenpolo

Vattenpolo fortsätter träna som tidigare under våren och gör sedan uppehåll under sommaren.

Dröm er tillbaka till 2019 med verksamhetsberättelsen

Kommer ni ihåg 2019? Då man kunde åka på simtävlingar och läger, då det fanns mästerskap och resor, och inte minst: då vi kunde fylla hela Navet till bristningsgränsen med folk för tre dagar av feststämning och fantastiska tävlingar. Det var tider det!

Just nu känns det lite håglöst att blicka fram emot en vår och sommar utan tävlingar, mål och andra aktiviteter som hör simningen till. Därför kan det vara ett bra tillfälle att se hur mycket kul vi faktiskt hade och hur mycket upplevelser vi hann med bara på ett år, genom att förkovra sig i verksamhetsberättelsen för 2019 som styrelsen tagit fram.

Klicka här för att läsa årets verksamhetsberättelse som PDF (här finns en större variant med högupplösta bilder).

Vill man läsa tidigare års verksamhetsberättelser finns det några till här.

Corona-läget 2 april

Här är en dagsaktuell uppdatering om läget i föreningen så som det ser ut idag torsdag 2 april, med anledning av coronakrisen som råder.

Umeå simsällskap fortsätter att följa utvecklingen i samhället och de råd som myndigheterna kommer med, nedan finns informationen om Folhälsomyndighetens nya råd, vad vi gör i föreningen och våra uppmaningar till medlemmar, simmare, föräldrar och ledare.

Folkhälsomyndighetens nya råd

Folkhälsomyndigheten gick ut med nya allmänna råd igår och sedan ett förtydligande om träningsmatcher idag. De värdesätter ett fortsatt idrottsutövande för barn, ungdomar och vuxna, men vill ytterligare understryka vikten av att begränsa smittspridning.

För idrotten gäller nu följande råd enligt Folkhälsomyndigheten:

 • Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
 • Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 • Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper
 • Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
 • Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande.

Landträning inställd

Vår verksamhet i bassäng kan inte flyttas utomhus i dagsläget men vi har från och med idag bestämt att ställa in all landträning och fokusera på själva simningen, för att ytterligare begränsa tiden med varandra inomhus. Vi tittar på möjligheten till landträningar utomhus längre fram i vår.

Råd till aktiva, ledare och föräldrar

 • Stanna hemma vid minsta känning av sjukdomssymptom.
 • Stanna hemma minst två dagar helt frisk efter sjukdom.
 • Tvätta händerna innan avfärd till träningen.
 • Sprid ut er i omklädningsrummet. Det finns gott om ledigt utrymmet i Navets omklädningsrum nu när besöksantalet minskat, det finns ingen anledning att ta skåp precis bredvid varandra.
 • Håll extra avstånd till varandra före och efter träningarna, tänk t.ex. på att inte sitta för nära andra.
 • Håll extra avstånd till varandra under träningarna i stora bassängen, sprid ut er på banan vid vila.
 • Drick endast ur egen vattenflaska.
 • Vi ser helst att föräldrar som inte måste vara på plats i simhallen stannar hemma.
 • Vid simskola ber vi föräldrarna sprida ut sig innan/efter lektionen och tänk på avståndet i omklädningsrummet.

Extra åtgärder på Ersboda bad och gym

På Ersboda bad och gym, som Umeå simsällskap driver, har vi också infört striktare regler kring verksamheten. För att det ska vara så rent och säkert som möjligt SKA alla innan bad:

 • Max 10 st i duschrummet samtidigt, vänta i simhallen eller omklädningsrum tills det blir färre är 10 st innan ni går in.
 • Tänk på att hålla avstånd emellan er och hosta/nys i armvecket
 • Max 3 st i bastun samtidigt duschad och ren innan ni bastar
 • Duscha UTAN badkläder med tvål/schampo och vatten, även håret
 • Vill du inte blöta håret så använder du badmössa, vi ger er 25% på badmössor

Gällande simskola så är det samma regler som ovan och tillägg med:

 • När ni har lämnat era barn till simskola väntar ni utanför simhallen t.ex. i caféet, sofforna i korridoren. Tänk även på att hålla avstånd till varandra.

Angående fortsatt simskola, baby- och minisim

Vi har haft kontakt med föräldrar som är oroliga över fortsatt verksamhet, även om den är i linje med myndigheternas råd. Det går naturligtvis bra att avstå från fortsatt deltagande om man anser att all typ av verksamhet är för riskfylld.

Vi har dock inte möjlighet att betala tillbaka några avgifter för avbrutna kurser. Dessa medel är redan låsta mot våra fasta kostnader och vi som förening – likt andra idrottsföreningar i landet – står inför en mycket svår tid ekonomiskt, så vi ber er ha överseende med detta.

Kommande simtävlingar och arrangemang

Sedan tidigare har vi gått ut med att långbanetävlingen Norrländska mästerskapen/Arena Open i slutet av maj är inställd.

Vidare har Norrlands Simförbund beslutat att alla tävlingar är inställda fram till sommaren. Hur det blir med Sum-Sim och JSM/SM i sommar är inte beslutat ännu.

Vad gäller öppet vatten-säsongen har de flesta arrangörer valt att avvakta och se hur läget utvecklar sig. Vansbrosimningen har t.ex. meddelat att de ska ta beslut i slutet av april.

Mer information

För mer information gällande coronakrisen och föreningen, se vår allmänna informationssida.