Nyheter: Föreningen

Corona-läget 2 april

Här är en dagsaktuell uppdatering om läget i föreningen så som det ser ut idag torsdag 2 april, med anledning av coronakrisen som råder.

Umeå simsällskap fortsätter att följa utvecklingen i samhället och de råd som myndigheterna kommer med, nedan finns informationen om Folhälsomyndighetens nya råd, vad vi gör i föreningen och våra uppmaningar till medlemmar, simmare, föräldrar och ledare.

Folkhälsomyndighetens nya råd

Folkhälsomyndigheten gick ut med nya allmänna råd igår och sedan ett förtydligande om träningsmatcher idag. De värdesätter ett fortsatt idrottsutövande för barn, ungdomar och vuxna, men vill ytterligare understryka vikten av att begränsa smittspridning.

För idrotten gäller nu följande råd enligt Folkhälsomyndigheten:

 • Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
 • Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 • Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper
 • Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
 • Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande.

Landträning inställd

Vår verksamhet i bassäng kan inte flyttas utomhus i dagsläget men vi har från och med idag bestämt att ställa in all landträning och fokusera på själva simningen, för att ytterligare begränsa tiden med varandra inomhus. Vi tittar på möjligheten till landträningar utomhus längre fram i vår.

Råd till aktiva, ledare och föräldrar

 • Stanna hemma vid minsta känning av sjukdomssymptom.
 • Stanna hemma minst två dagar helt frisk efter sjukdom.
 • Tvätta händerna innan avfärd till träningen.
 • Sprid ut er i omklädningsrummet. Det finns gott om ledigt utrymmet i Navets omklädningsrum nu när besöksantalet minskat, det finns ingen anledning att ta skåp precis bredvid varandra.
 • Håll extra avstånd till varandra före och efter träningarna, tänk t.ex. på att inte sitta för nära andra.
 • Håll extra avstånd till varandra under träningarna i stora bassängen, sprid ut er på banan vid vila.
 • Drick endast ur egen vattenflaska.
 • Vi ser helst att föräldrar som inte måste vara på plats i simhallen stannar hemma.
 • Vid simskola ber vi föräldrarna sprida ut sig innan/efter lektionen och tänk på avståndet i omklädningsrummet.

Extra åtgärder på Ersboda bad och gym

På Ersboda bad och gym, som Umeå simsällskap driver, har vi också infört striktare regler kring verksamheten. För att det ska vara så rent och säkert som möjligt SKA alla innan bad:

 • Max 10 st i duschrummet samtidigt, vänta i simhallen eller omklädningsrum tills det blir färre är 10 st innan ni går in.
 • Tänk på att hålla avstånd emellan er och hosta/nys i armvecket
 • Max 3 st i bastun samtidigt duschad och ren innan ni bastar
 • Duscha UTAN badkläder med tvål/schampo och vatten, även håret
 • Vill du inte blöta håret så använder du badmössa, vi ger er 25% på badmössor

Gällande simskola så är det samma regler som ovan och tillägg med:

 • När ni har lämnat era barn till simskola väntar ni utanför simhallen t.ex. i caféet, sofforna i korridoren. Tänk även på att hålla avstånd till varandra.

Angående fortsatt simskola, baby- och minisim

Vi har haft kontakt med föräldrar som är oroliga över fortsatt verksamhet, även om den är i linje med myndigheternas råd. Det går naturligtvis bra att avstå från fortsatt deltagande om man anser att all typ av verksamhet är för riskfylld.

Vi har dock inte möjlighet att betala tillbaka några avgifter för avbrutna kurser. Dessa medel är redan låsta mot våra fasta kostnader och vi som förening – likt andra idrottsföreningar i landet – står inför en mycket svår tid ekonomiskt, så vi ber er ha överseende med detta.

Kommande simtävlingar och arrangemang

Sedan tidigare har vi gått ut med att långbanetävlingen Norrländska mästerskapen/Arena Open i slutet av maj är inställd.

Vidare har Norrlands Simförbund beslutat att alla tävlingar är inställda fram till sommaren. Hur det blir med Sum-Sim och JSM/SM i sommar är inte beslutat ännu.

Vad gäller öppet vatten-säsongen har de flesta arrangörer valt att avvakta och se hur läget utvecklar sig. Vansbrosimningen har t.ex. meddelat att de ska ta beslut i slutet av april.

Mer information

För mer information gällande coronakrisen och föreningen, se vår allmänna informationssida.

Årsmötet 2020 och våra nya förtroendevalda

Under minst sagt annorlunda former genomförde Umeå simsällskap sitt årsmöte den 18 mars. Här är en sammanfattning av årsmötet och de nya förtroendevalda för 2020.

För att minimera onödiga fysiska kontakter hölls årsmötet delvis via videolänk och vi hade reducerat schemat till det mest nödvändiga delarna.Vi är glada att vi kunde genomföra mötet och lägga 2019 till handlingarna för att med våra nya förtroendevalda ta tag i det arbete och utmaningar som 2020 innebär.

Alla årsmöteshandlingar finns tillgängliga på hemsidan för den som vill titta närmare på verksamhetsplan, revisionsberättelse med mera.

Ordförande och styrelsen

Tina Fagerström, ny ordförande i USS

Efter tre år som ordförande för Umeå simsällskap har nu Monica G Engström lämnat över klubban till Tina Fagerström som därmed är föreningens, och styrelsens, nya ordförande. Tina är mamma till Wilma Fagerström som utmärkt sig i bassängen med riktigt fina simningar på 400 och 800 frisim och var en av våra hemmasimmare som kvalade in till Sum-Sim Riks, som vi arrangerade i slutet av förra året. Monica kommer att fortsatta i styrelsen som suppleant och stöd åt Tina för att göra övergången smidig och dra nytta av Monicas erfarenheter som ordförande.

Till ordinarie styrelseledamöter på två år valdes Jessica Sjölund (tidigare suppleant) samt Maria Kling och Christofer Stegmayr (båda nyval). Pernilla Granström (tidigare suppleant) går in som fyllnadsval på ett år för Jessica Semb och Adrian Bengtson (tidigare ledamot) går in som fyllnadsval på ett år för Tinas plats, då hon nu blivit ordförande. Ledamot David Gustavsson har ett år kvar på sin mandatperiod.

Utöver Monica som suppleant valdes också Helen Wall och Åsa Nilsson in som suppleanter i styrelsen (båda nyval).

Därmed avslutade Anna Säfvestad Albinsson, Jessica Semb, Ulrika Gustafsson och Åsa Egelskog sina styrelseuppdrag. En avtackning för dessa, samt för Monica för sin tid som ordförande, kommer att se vid ett senare tillfälle när verksamheten återgått till mer normala former (kanske framåt klubbmästerskapen i höst, får vi hoppas).

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet fördelades rollerna i styrelsen: Christofer blir vice ordförande, Adrian fortsätter som sekreterare och Pernilla Granström tar över rollen som föreningens kassör. En del bilder och kontaktinformation finns på styrelse-sidan.

Livbojen

Som ordförande för Livbojen omvaldes Jenny Löfgren och som ledamot omvaldes Åsa Koskenniemi. Utöver dem har Sofia Strömbro, Sabine Norling och Helén Mostén kvar ett år av sina mandatperioder.

Livbojen, för de som inte känner till det, har en viktig funktion i samband med våra arrangemang då det står för markservice, fika och allt annat som krävs för att vi ska kunna arrangera tävlingar och andra aktiviteter. De drog ett stort lass med detta under Sum-Sim Riks i höstas.

Tävlingssektionen

Årsmötet valde Filip Orre (omval), Peter Lundberg (omval), Jeanette Brändström (omval), Malin Trigell (omval) och Mats Danielsson (omval) samt Petter Lindqvist (nyval) och Maria Viklands (nyval) till tävlingssektionen för en tid av ett år.

På grund av den rådande coronakrisen har alla tävlingsarrangemang i vår ställts in, men vi hoppas att läget är bättre till hösten och att vi återigen kan arrangera tävlingar då.

Valberedningen

Valberedningen är vilande större delen av året men har en nyckelroll inför årsmötet då deras uppgift är att se till att vi har förtroendevalda till alla positioner i föreningen, och att det blir bra personer som får verksamheten att fungera bra och klubben utvecklas. Sara Jonsson fortsätter i valberedningen tillsammans med Ulrika Lundgren samtidigt som årsmötet gav styrelsen i uppdrag att tillsätta den tredje, vakanta, platsen i valberedningen.

Inför årsmötet 2020

På grund av de rådande omständigheterna med coronapandemin kommer Umeå simsällskaps årsmöte att arrangeras under annorlunda former.

Tidpunkten är fortfarande den samma som tidigare: onsdagen den 18 februari klockan 18.00.

Vi har däremot flyttat årsmötets lokal till Idrottens Hus (se adress nedan) där vi kommer att nyttja möjligheten till videokonferens för att medlemmarna ska kunna delta i mötet via videolänk.

Vi kommer att korta ner presentation av verksamhetsåret och övrigt innehåll för att fokusera på de väsentliga punkterna, för att hålla mötet så kort som möjligt. Det kommer inte att serveras något fika i år. Längre ner på denna sida finns årsmöteshandlingar.

På plats fysiskt kommer sportchef, mötets ordförande, sittande styrelse samt de förtroendevalda som valberedningen nominerar att väljas till nästa styrelse att närvara.

Årsmötet via video

Via den här länken kan medlemmarna följa och delta i årsmötet:

https://my.meetu.se/meet/39715482/

Rent tekniskt finns det några olika möjligheter att ansluta, t.ex. via webbläsare eller Skype, se länken för alternativ. Vi kan inte garantera att det fungerar i alla datorer och telefoner och vi har tyvärr inte möjlighet att ge teknisk support eller hjälp kring detta.

Ha överseende med att detta är första gången vi testar den här typen av teknik för ett årsmöte, vi håller tummarna för att det fungerar som tänkt.

Årsmötet på plats

De medlemmar som vill vara på plats är förstås välkomna, förutsatt att de är helt frisk och inte misstänker att de utsatts för smitta.

Årsmötet kommer att hållas i Idrottens Hus (RF-SISU) på Kungsgatan 89, Öst på stan. Kom i tid.

Årsmöteshandlingar

Nedan finns årsmöteshandlingar att ta del av som PDF:er.

Budgetförslaget är i förenklad form, den som vill läsa hela budgetförslaget i detalj kan kontakta Camilla på uss.sportchef@gmail.com för att ta del av den.

Coronapandemin

Mer information om läget med coronapandemin och hur det påverkar föreningen, finns i vår separata nyhet om detta.

Om nya coronaviruset

Spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 är ett allvarligt läge som påverkar samhället i stort och även verksamheten för Umeå simsällskap.

Senaste nytt finns här: Corona-läget 2 april


Denna text kommer att uppdateras löpande i takt med att mer information finns tillgänglig. Texten är uppdaterad fram till den 2 april.

Föreningen – i form av Umeå simsällskaps styrelse i samarbete med sportchefen – bevakar löpande utvecklingen av läget och följer de rekommendationer som Svenska simförbundet, Riksidrottsförbundet, Umeå kommun och myndigheter kommer med.

Först och främst uppmanar vi alla att hålla sig uppdaterade och följa råd och uppmaningar från Folkhälsomyndigheten om hur var och en ska agera för att minska smittspridningen i samhället, så som:

 • Tvätta händerna noga och ofta
 • Undvika nära kontakt med sjuka människor
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvika att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma vid minsta misstanke på att du är sjuk

Simskola och simträning

I dagsläget finns ingen rekommendation att avstå från att anordna eller delta i undervisningsverksamhet i simning eller simträning. Inte heller något om att befinna sig i anläggningar som simhallar.

Folkhälsomyndigheten anser att mindre idrottsarrangemang som träningar med 10-20 personer inte ska ställas in utan snarare att det är bättre att vi i dagsläget fortsätter med den typ av verksamhet. Svenska Simförbundet ställer sig också bakom detta i ett brev från dess ordförande.

Tills vidare fortsätter vår verksamhet med simskola och simträning som planerat, men detta kan komma att ändras med kort varsel framöver.

Uppmaning från Navet

Simhallen Navet fortsätter ha öppet tills vidare men vill ha hjälp från oss med att underlätta städning och förbättra hygienrutinerna ytterligare, inte minst som personalstyrkan kan bli reducerad när personal stannar hemma vid tecken på förkylning.

Därför uppmanar Navet alla aktiva i USS att följa dessa tre punker:

 • Lämna inte väskor på golvet. Navet vill kunna skölja av golven i simhallen oftare och därför får inga väskor eller andra föremål stå direkt på golvet. Använd istället sittplatserna längs långsidorna för väskor mm under träningar och simundervisning.
 • Duscha och rengör er noggrant före varje träning, använd tvål och schampo.
 • Var skyndsamma med att byta om och lämna simhallen på kvällarna, så att det går snabbare att städa och stänga simhallen för personalen.

Navet kommer från och med slutet av mars även att uppdatera sina rutiner ytterligare, bland annat se över hur besökarna ska spridas ut på omklädningsrummen. Mer information om detta kommer att komma.

Förbud för sammankomster och tillställningar

Regeringen beslöt tidigare att folksamlingar med mer än 500 person ska förbjudas. Detta påverkar kulturevenemang och inte minst idrottsevenemang i hela landet.

Den 27 mars beslutade regeringen att ytterligare begränsa allmänna sammankomster till max 50 personer. Detta gäller inte vår verksamhet eller Navets verksamhet, så simhallen fortsätter ha öppet ändå. Såhär förtydligar Folkhälsomyndigheten det (vår markering):

Exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande berörs inte av förslaget, och inte heller skolor.

Inställda tävlingar och arrangemang

Styrelsen, i samråd med sportchefen, har beslutat att allt tävlande och allt resande i mars, april och maj är inställt, till att börja med.

Följande simtävlingar som USS hade tänkt delta i är i dagsläget inställda:

 • Kvantum Cup i Luleå, 14–15 mars.
 • Masters-SM i Stenungsund, 20–22 mars.
 • Barents Games i Finland, 27-29 mars.
 • Sundsvall Age Group Showcase i Sundsvall, 27-29 mars.
 • Swim Open i Stockholm, 3–6 april.

Följande egna arrangemang är inställda:

Vanliga frågor och svar

Vad händer om simhallen Navet stänger?
Då kan vi inte längre genomföra vår vanliga verksamhet. Det innebär att simskola, simundervisning och simträning ställs in så länge simhallen är stängd. Vi tittar på möjligheter att aktivera våra ungdomar i träningsgrupperna genom alternativ landträning utomhus, vid ett sådant scenario.

Vad är planerna för sommarsimskolan?
Förhoppningen är än så länge att kunna genomföra sommarsimskolan, men detta kan komma att ändras med kort varsel.

Vi vill inte fortsätta med nuvarande simskola, kan vi få pengarna tillbaka?
Nej, vi kan tyvärr inte återbetala några avgifter för pågående simskola, dessa medel är redan låsta i vår verksamhet och föreningen är, likt andra idrottsföreningar i landet, redan hårt pressad av coronakrisen, så vi ber er ha överseende med detta.

Kan jag avboka sommarsimskolan och få pengar tillbaka?
Ja, det är fortfarande möjligt, kontakta kansliet i så fall.

Hur blir det med öppet vatten-verksamheten?
Vi har förhoppning om att kunna genomföra någon form av öppet vatten-verksamhet, t.ex. vår kurs i öppet vatten, men detta kan – likt allt annat just nu – komma att ändras med kort varsel, beroende på vad som beslutas och rekommenderas från myndigheterna.

Hur blir det med Sum-Sim och andra tävlingar i sommar?
Vi väntar på besked om detta.

Mer information om coronaviruset

Kallelse till årsmöte 2020

Vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna till Umeå simsällskaps årsmöte onsdag den 18 mars 2020 kl. 18.00.

Uppdatering 17 mars: På grund av rådande coronaepedemi har ändringar i planeringen skett. Mötet går att följa via videolänk och platsen är flyttad till Idrottens Hus.

För mer information, videolänk, årsmöteshandlingar med mera, klicka här.

USS klubbrekord sammanställda

Den korta versionen:
Nu finns USS klubbrekord sammanställda här på hemsidan.

Den långa versionen:

Sedan år 2000 samlas alla resultat från Svenska Simförbundets sanktionerade simtävlingar i en databas som numera heter Tempus Open (tidigare Octo Open). Denna databas gör det enkelt att kolla statistik över personliga rekord för enskilda simmare, se hur det gått på varje tävling på en viss gren och används till exempel för att hämta anmälningstider till tävlingar helt automatiskt.

Genom att gå igenom gren för gren i Tempus Open, från 50 frisim till 400 medley, har vi nu sammanställt aktuella klubbrekord för varje gren, både damer och herrar, både kort och lång bana. Ett tidsödande arbete, vill jag lova.

Gamla rekord ofullständiga

En brist är dock att detta är alltså bara rekord satta från 2000 och framåt, och USS är en klubb som är betydligt äldre än så. Närmare bestämt 92 år gammal i år! Tyvärr saknar vi fullständiga klubbrekord från 1900-talet, framförallt från större delen av 90-talet.

Det jag kunnat gräva fram med hjälp av Erika Luthman är ett dokument med klubbrekorden i kortbana från 1992. Dessa saknar information om när och på vilken tävling rekorden sattes, men vi har i alla fall namn och tider. I de fall där det gamla rekorden fortfarande står sig har jag lagt in dessa parallellt med de bästa rekorden från detta årtusende. Allting går att beskåda på sidan med klubbrekord.

Tyvärr verkar det som att kansliet nån gång på nittiotalet slutade sammanställa klubbrekord och sedan dess har det inte skett löpande heller vad vi kan hitta. Och om fanns det några sådana sammanställningar är de tyvärr borta nu. Stora utrensningar av gamla resultatlistor och statistikpärmar skedde dessvärre i samband med omflyttningar på kansliet i början på 2000-talet och i dagsläget har USS just inte kvar några gamla dokument alls.

Kvarvarande rekord från 1900-talet

De simmare som fortfarande har kvar rekord satta på 1900-talet utifrån dessa data är Gunilla Lundberg (numera Rasmuson) och Christina Öhlund på damsidan samt Jonas Järnö och Christer Wallin på herrsidan.

Lovisa Nyman och Ronja Wikström är inte långt ifrån damernas tider på 800 frisim respektive 200 fjäril, Ronja var snubblande nära vid SM-tävlingarna i helgen som gick. Felix Bengs Stattin tog precis över 50 frisim från Christer Wallin med sin tid från SM och börjar närma sig på 100 frisim också. Däremot ser det i dagsläget ut som att Jonas Järnös fina tider på längre frisim står sig ett tag till. Jonas tid på 400 medley lär också leva kvar, även om Eric Smedlund var där och nosade när han var som bäst.

USS nominerade till Årets idrottsförening i Västerbotten

För andra året i rad är Umeå simsällskap nominerade till utmärkelsen Årets idrottsförening i Västerbotten. Klubben är utvald som en av fem finalister.

Även förra året var Umeå simsällskap en av finalisterna och klubbens representanter deltog vid prisutdelningen som hålls i samband med Mötesplats Lycksele. I år är prisutdelningen den 22 maj.

Umeå simsällskap har de senaste åren fått flera utmärkelser. Vi utsågs till Årets ungdomsförening i Umeå 2017 och vid årets idrottsgala fick vi ta emot priset för Umeås mest jämställda förening 2018.

Västerbottens idrottsförbunds ordförande Åsa Ögren tillsammans med Umeå simsällskaps Astrid Gustavsson vid förra årets prisutdelning för Årets idrottsförening i Västerbotten vid mötesplats Lycksele.

– Det är väldigt roligt att vårt arbete uppskattas på det här sättet. Det är ett bevis på att den inriktning klubben har valt, med en bred verksamhet, uppmärksammas även av verksamheter och organisationer utanför vår egen. Bland annat har vår jämställda organisation intresserat andra idrottsföreningar i Umeå som vill komma och lära sig av oss, säger Monica G Engström som är ordförande i Umeå simsällskap.

För USS styrelse har det varit en medveten satsning att försöka vinna priser som dessa eftersom det ger klubben en styrka i våra externa kontakter men också skapar ett bredare kontaktnät med både myndigheter, näringsliv och andra organisationer.

– Vi har en bra verksamhet och den ska vi visa upp i så många sammanhang som möjligt. Syns vi inte finns vi inte, säger Monica G Engström.

Årets idrottsförening i Västerbotten är ett pris instiftat i Börje Sandgrens namn, i syfte att lyfta fram idrottsföreningar som bidrar särskilt positivt, till samhället, till idrotten eller på annat sätt. De kriterier som gäller för att utses till Årets idrottsförening i länet är bland annat att: föreningen ska ha barn- och ungdomsverksamhet, bedriva flera idrotter och bidra till samhället med mer än sin idrott. Det handlar bland annat om att satsa på landsbygden, integration, motionsidrott och evenemang. Föreningar som arbetar aktivt med en sund barn- och ungdomsidrott premieras.

Priset består av en skulptur/figur samt ett kontant pris på 15 000 kronor.

Funktionärsutbildning 28 april

Söndagen den 28 april är det dags för funktionärsutbildning. Funktionärer är viktiga för klubben, utan dem kan vi inte arrangera tävlingar. Utbildningen är gratis och går på Navet mellan klockan 09.00 och 17.00. USS bjuder på all mat och fika under dagen och det är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om simning.

Det krävs inga förkunskaper alls om simning, allt du behöver veta kommer att läras ut under kursen. Utöver föräldrar är även simmare och tränare i USS varmt välkomna. Det enda som krävs är att man är 16 år eller äldre (eller fyller 16 år i år).

Vi uppmanar alla som har möjlighet att gå utbildningen. I år kommer USS att arrangera en stor tävling den 11-12 maj (NM och Arena Open) och ett nationellt mästerskap den 6-8 december (Sum-Sim riksfinal) som kommer att kräva många funktionärer. Nedan finns lite mer information om förädraengagemang i föreningen.

Anmälan

Sista anmälningsdag är torsdag 25 april klockan 20.30 och anmälan sker via den här länken.

Om tävlingar och föräldraengagemang

En central del i USS verksamhet är möjligheten att kunna arrangera tävlingar på hemmaplan några gånger per år. Det är en chans för våra egna simmare att tävla och Umeå är en viktig tävlingsarena för simningen i hela norra Sverige. Rätt utförda kan tävlingar också ge ett behövligt tillskott i kassan för klubben.

För att genomföra tävlingar behövs utbildade funktionärer, många funktionärer. Som förälder till simmare i klubben är detta ett av de bästa sätten du kan bidra med som föräldraengagemang. Det handlar vanligtvis om att ställa upp tre-fyra helger per år och datumen för tävlingarna sätts långt i förväg så att alla kan planera in det i god tid. Vissa år har vi dessutom den stora äran att arrangera nationella mästerskap, nu närmast Sum-Sim Riks i kortbana i december 2019.

Vi har idag brist på funktionärer och de fantastiska föräldrar som alltid ställer upp får slita hårt med långa pass. Ju fler utbildade funktionärer vi har tillgång under en tävlingshelg desto mindre behöver var och en ställa upp och frigöra tid.

Man behöver inte känna sig inte tvungen att vara funktionär på alla våra tävlingar vi arrangerar bara för att man har gått utbildningen. Men ju fler utbildade funktionärer vi har, desto bättre är det givetvis.

USS vill att minst en representant (vanligtvis förälder men kan även vara syskon, mor- och farföräldrar) från varje familj som är aktiv i klubben – simmare, triatleter och vattenpolospelare – ställer upp på något sätt. Utöver uppgiften som funktionär finns även viktiga uppdrag i andra delar av verksamheten (tävlingssektionen, Livbojen, styrelsen och sponsorgruppen).

USS får stöd för jämställdhetsprojekt

Umeå kommuns jämställdhetsutskott har beslutat att dela ut 20 190 kr till Umeå simsällskap för projektet ”Simmarkroppar – kroppsideal och hälsa bland unga simmare”.

I projektet kommer såväl redan planerade verksamheter som nya att rymmas. Det handlar om både föreläsningar och workshops som riktar sig till klubbens ungdomar. Vi ska nu planera in aktiviteter under hela året. En del av dessa kommer förmodligen att förläggas i samband med andra aktiviteter som exempelvis läger.

Från klubbens sida tycker vi att det är extra roligt att vi kan få medel till det här arbetet i år då vi också tilldelades priset som Umeås mest jämställda förening.

I pressmeddelandet från kommunen står det:

Simsällskapet får stöd för att under 2019 genomföra som en serie föreläsningstillfällen/workshops för ungdomar med tema jämställdhet, hälsa och kroppsideal. Föreläsningarna ska till exempel handla om kroppsideal för simmare i simhallen och på fritiden, hur man är en bra kompis, kost och hälsoråd för att orka träna och ätstörningar och träning.

– Målet är att simsällskapets aktiva killar och tjejer ska få bättre självkänsla, kroppsuppfattning och stärka sina personliga egenskaper. Vi visar som klubb öppenhet att prata om frågor som kan vara jobbiga i ungdomsåren. Det ska ge ökad kunskap och ökad gemenskap, säger Monica Gustavsson Engström, ordförande, Umeå simsällskap.

Detta är den första så kallade jämställdhetsskjutsen som delas ut:

Jämställdhetsskjutsen är ett initiativ för att synliggöra och uppmärksamma 30 års arbete för ett jämställt Umeå 1989–2019. Stöd ges till nätverk, föreningar och organisationer för projekt och aktiviteter som på olika sätt uppmärksammar jämställdhetsfrågor.

Effektivt genomfört årsmöte

I veckan genomförde Umeå simsällskap sitt årsmöte på vad som troligen var rekordtid. Ett bra förarbete, inte minst från valberedningen, gjorde att mötet flöt på utan att fastna på någon av punkterna där förtroendevalda väljs, något som ibland kan bli utdraget annars.

Årsmötet inleddes med att sportchef Camilla Johansson-Sponseller presenterade verksamhetsåret 2018, alla delar av vår rätt omfattande verksamhet som förutom den vanliga tävlingsverksamheten bland annat innefattar simskola, triathlon, vattenpolo, Ersbodabadet, Masters-simning, öppet vatten-simning och vuxenundervisning. Läs mer i vår fina verksamhetsberättelse som finns här som PDF-fil (4 MB).

Ordförande och styrelsen

USS emblem i trä från prispallen som Anders Larsson snickrat ihop.

Monica G Engström fortsätter som föreningens ordförande i ett år till. Till ordinarie styrelseledamöter blev det omval av Jessica Semb samt nyval av Tina Fagerström och David Gustavsson. Anna Säfvestad Albinsson, Ulrika Gustafsson och Adrian Bengtson har vardera ett år kvar på sina mandatperioder. Som suppleanter i styrelsen valdes Pernilla Granström och Åsa Egelskog samtidigt som Jessica Sjölund förstärker styrelsen som ytterligare en suppleant.

I år valde Anders Larsson och Therese Ferm att avsluta sina styrelseuppdrag och tackades därmed av för sitt arbete. Ett extra stort tack till Anders som suttit USS styrelse i hela 11 år! Anders har förövrigt byggt får fina prispall som pryds med ett mycket vackert USS-emblem i trä.

Livbojen

Till Livbojens ordförande omvaldes Jenny Löfgren och som ledamöter omvaldes Sofia Strömbro och Sabine Norling, medan Helene Mosten valdes in i och med att Ylva Ohlsson avslutade sitt uppdrag. Utöver dessa ingår även Åsa Koskenniemi i Livbojen, med ett år kvar på sin mandatperiod.

Livbojen, för de som inte känner till det, har en mycket viktig funktion i samband med våra arrangemang då det står för markservice, fika och allt annat som krävs för att vi ska kunna arrangera tävlingar och andra aktiviteter (de ordnade t.ex. fikat till årsmötet).

Tävlingssektionen

Till vår stora glädje sitter samtliga ledamöter i tävlingssektionen kvar det kommande året då de har en viktig roll i och med att vi arrangerar Sum-Sim Riks i december. Tävlingssektionen består av Erica Luthman, Magnus Rölin, Peter Lundberg, Filip Orre, Jeanette Brändström och Malin Trigell. Sektionen förstärks dessutom av Mats Danielsson som valdes in på årsmötet.

Valberedningen

Valberedningen är vilande större delen av året men har en nyckelroll inför årsmötet då deras uppgift är att se till att vi har förtroendevalda till alla positioner i föreningen, och att det blir bra personer som får verksamheten att fungera bra och klubben utvecklas. Sara Jonsson och Farida Masalha sitter kvar i valberedningen även det kommande året medan Christina Johnsson avslutar sitt uppdrag och ersätts av nyinvalda Ulrika Lundgren.