Idrottshögskolan

Är du elitsimmare och vill förbereda dig för livet efter idrottskarriären samtidigt som du är aktiv? Då är Umeå och Umeå universitet ett självklart val, här är det möjligt att satsa på dubbla karriärer – Simning och universitetsstudier.

Umeå universitet är ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet. Hos oss samlas all idrottsrelaterad utbildning och forskning samt alla elitidrottande studenter inom Idrottshögskolan!

Två nivåer på elitidrottsavtalen

För att bli en elitidrottsstudent behöver du uppfylla de krav som ställs utifrån två definitioner. Riksidrottsförbundet (RF) har en striktare definition av elitidrottsstudent, så kallad RIU-student, medan Umeå universitet har en egen, bredare, definition av elitidrottsstudent, så kallad IH-student.

Nivå 1. Riksidrottsuniversitetsstudent (RIU-student,)

Studenter som Specialidrottsförbunden (SF) definierar som aktuella eller potentiella landslagsidrottare (junior-senior) räknas som RIU-studenter. Potentiell landslagsidrottare avser Simförbundet är en elitidrottsstudent som:

  1. Du har representerat Sverige internationellt senaste året (NJM, NM, EJM osv)
  2. Du har varit uttagen senaste året i något av SF:s program/SOK:s program, rikssimmare och utmanare samt talang 2022 och topp och talang
  3. Du är rankad 10:a i Sverige i någon gren under senaste året
  4. Du ska ha en tydlig målsättning med internationellt tävlande som mål. Denna målsättning följs upp varje år. Förslag på utvecklingsplan.

Som RIU-student erbjuds du förutom möjligheten till anpassade studier tillgång till Idrottshögskolans Prestationsteam. (Idrottsmedicinsk support, Prestationsutvecklingslabb, Kostrådgivning, Idrottspsykologiska samtal och Karriärsamtal, Simträning tillsammans med Umeå simsällskap, Gymkort via Umeå simsällskap)

Läs mer om vårt prestationsteam på länken nedan:
https://www.umu.se/idrottshogskolan/elitidrott-och-studier/prestationsteam/

Nivå 2. Elitidrottsstudent bredare nivå (IH-student)

Studenter som är på nivån under landslag, men som lever upp till Umeå universitets definition av elitidrottare, räknas som en IH-student.

Umeå universitets definition av elitidrottare:

  1. Individuell idrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå, (JSM/SM)
  2. Huvudtränare för individuell elitaktiv, elitlag, förbundskapten för landslag, förbundstränare och förbundsdomare på nationell och internationell nivå.

Som IH-student erbjuds du möjlighet till anpassade studier, Simträning tillsammans med Umeå simsällskap och Gymkort via Umeå simsällskap.

Läs mer om elitidrottsavtalen och hur de fungerar på följande länk:
https://www.umu.se/idrottshogskolan/elitidrott-och-studier/

Umeå simsällskap

Som elitidrottsstudent kan du simträna tillsammans med Umeå simsällskap. Simträningen sker i den nybyggda simhallen Navet. Där finns en simbassäng som är 50m x 25m och som möjliggör träning i både lång- och kortbana året runt beroende på behov och önskemål. Navet ligger mitt i centrum på gång-/cykelavstånd från universitetet. Det finns även mycket goda bussförbindelser till/från universitetet.

Allmän information

Att vara en elitidrottande student och kombinera sin elitidrottssatsning med studier vid ett universitet kan upplevas som en utmaning. Vi vill lova dig – allt kommer bli bra! Umeå universitet hjälper dig att kombinera en elitidrottssatsning med valfria studier. Våra Elitidrottsavtal vänder sig till dig som är elitidrottare och bedriver elitidrott i en sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga för att kunna kombinera ditt idrottande med studier på högskolenivå. Oavsett studieval och idrottsgren finns möjligheten att du kan få dina studier anpassade efter de förutsättningar du har som elitidrottare.

Elitidrottsavtalet skrivs när du blivit antagen som student vid Umeå Universitet. Det är inte möjligt att ansöka om elitidrottsavtal innan dess, däremot är det bra om du i förväg för en dialog med programvägledare för att få information om hur kombination elitidrott och studier fungerar på den utbildning som du vill läsa. Du skriver avtalet med Umeå universitet via Idrottshögskolan. I avtalet preciseras såväl universitetets som dina åtaganden. Avtalet är nyckeln till att få åtnjuta policyn för möjligheten av kombinationen elitidrott och studier, så kallade Dubbla Karriärer.

Vi hjälper dig oavsett utbildningsval och vår policy gäller för universitetets samlade utbildningsutbud samt på Skogsvetarprogrammet på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. Gör som 240 andra elitidrottare och studera hos oss!

Plugga idrott?

Är du intresserad av att ha idrottens som ett yrke har vi även många alternativ på idrottsutbildningar.
Läs mer om den här: https://www.umu.se/idrottshogskolan/utbildning/

Kontaktuppgifter

Sportchef/simtränare Umeå simsällskap:

Samarbetsförening:
Umeå simsällskap, www.umesim.nu

Biträdande föreståndare, Idrottshögskolan
Pernilla Eriksson pernilla.eriksson@umu.se