NIU simgymnasium

Umeå simsällskap samarbetar med Umeå Elitidrottsgymnasium för att erbjuda ungdomar NIU simgymnasium i Umeå. Nedan är information från Umeå Elitidrottsgymnasium.


NIU/RIG-klasser – en unik upplevelse

Umeå Elitidrottsgymnasium erbjuder helt egna NIU/RIG-klasser där alla elever i klassen utövar någon av våra 14 olika idrotter däribland simning.

Gymnasieutbildningar som går att förena med NIU Simning

Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet går att förena med NIU Simning.
För mer information: Maja Beskowgymnasiet.

Om skolverksamheten

Umeå Elitidrottsgymnasium består från och med läsåret 2019/2020 av fjorton nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) och två riksidrottsgymnasier (RIG) med totalt cirka 360 elever. Umeå Elitidrottsgymnasium håller till på Maja Beskowgymnasiet. Eleverna vid NIU Simning har fyra undervisningstillfällen under skolveckan (måndag, tisdag, onsdag och fredag).

För att kunna utbyta erfarenheter med andra idrotter så sker ett av passen i Tränings- och tävlingslära tillsammans med andra NIU-idrotter, vilket är både uppskattat och lärorikt bland eleverna. Simträningen sker i den nybyggda simhallen Navet. Där finns en simbassäng som är 50m x 25m och som möjliggör träning i både lång- och kortbana året runt beroende på behov och önskemål. Navet ligger mitt i centrum på gång-/cykelavstånd (ca 1.3 km) från Maja Beskowgymnasiet. Det finns även mycket goda bussförbindelser till/från skolan.

Elevboende

För elever som kommer från andra kommuner hjälper vi till att ordna med elevboende på elevhem eller i lägenheter. När eleverna fått sitt preliminära antagningsbesked (någon gång början/mitten på april) kommer ni att bli kontaktade med fråga om ni har behov av boende eller om ni har en egen lösning på detta.

Ansökan till NIU Simning Umeå

Ansökan till NIU görs via ett ansökningsformulär till Svenska Simförbundet senast den 1 december varje år. Genom att ange tre alternativ i din ansökan så ökar dina möjligheter att antas på någon skola.

Under december eller januari kommer du att kallas till en personlig intervju med test.

OBS! Efter att du fått besked i slutet av januari om du antagits till din idrott så måste du även göra en ansökan till Umeå Elitidrottsgymnasium och det program du vill läsa. Detta görs i vanlig ordning till antagningsenheten i din kommun som sedan skickas till Umeå kommun.

Kontaktuppgifter

Umeå simsällskap
info@umesim.nu

Rektor Umeå Elitidrottsgymnasium
Henrik Ragnvaldsson 070-316 93 41, henrik.ragnvaldsson@umea.se

Studie- och yrkesvägledare Umeå Elitidrottsgymnasium
Karin Figaro 090-16 24 61, 070-375 24 07, karin.figaro@umea.se

Elevboendekoordinator
Anna Bong, 070-345 80 74, anna.bong@umea.se

Samarbetsförening
Umeå simsällskap, www.umesim.nu