Tävlingar

Avbokningspolicy vid tävlingar:

Vid vanliga tävlingar gäller följande:Man kan avboka senast 3 arbetsdagar innan tävlingen och få full avgift tillbaka, alternativt ej bli fakturerad för tävlingen. Inom tre dagar innan tävlingen är det 50 % av tävlingsavgiften som man får betala in, eller 0 % med giltigt läkarintyg (läkarintyget ska lämnas i samband med avanmälan). Vid de tävlingar då vi i inbjudan har specifierat att anmälan är bindande, oftast då vi åker långt bort och ej kan återfå de kostnader vi har för simmaren, kan man enbart återfå avgiften med giltigt läkarintyg.