E-gruppen

Träningschema HT-23

Nedan är det preliminära schemat för höstterminen, men det kan komma att ändras nu i uppstarten av terminen.

E-gruppen utgår under höstterminen 2023