E-gruppen

Träningstider

Dag Tid Typ Var
Tisdag 16.30-18.00 Simning (50 m) Navet
Torsdag 17.00-17.30 Landträning Navet
Torsdag 17.30-19.00 Simning (50 m) Navet
Söndag 17.00-17.30 Landträning Navet
Söndag 17.30-18.50 Simning (25 m) Navet

Tränare:

Sofia Karlborg          076-059 83 05   sofia.karlborg@telia.com

Martin Lindvall        070-4100660    uss.breddansvarig@gmail.com