Elit-gruppen

Temporära träningstider VT-21

Dessa träningstider gäller tills vidare, under nuvarande restriktioner där endast födda 2002 och senare träna på Navet. Kom ihåg att hålla avstånd och respektera maxantal personer för olika ytor.

Elitgruppen har delats upp i Elit 1, Elit 2 och Elit Tri från höstterminen 2020.