Elit-gruppen

Träningstider HT-21

Dessa träningstider gäller från och med måndag 23 augusti.

Elitgruppen har delats upp i Elit 1, Elit 2 och Elit Tri från höstterminen 2020.