Elit-gruppen

Elitgruppen har delats upp i Elit 1, Elit 2 och Elit Tri från höstterminen 2020.