F-gruppen

F-gruppen är för närvarande inte aktiv sedan hösten 2018. Se istället E-gruppen.