Masters

Masters innebär simning för de som är 25 år och uppåt. USS har en mycket aktiv Masters-grupp som tränar tillsammans utan tränare på kanten.

Just nu är Navet stängt och vi har ingen simverksamhet.

Är du intresserad av att veta mer om Masters-gruppen kan du kontakta Camilla på uss.sportchef@gmail.com. Anmälan till gruppen sker på vår anmälningssida i SportAdmin.