Vanliga frågor och svar

Frågor om anmälan

När får mitt barn börja i simskolan?
Från och med året hen fyller 5 år och bottnar i bassängen.

På Ersbodabadet är bassängbotten höj- och sänkbar och vi anpassar därför efter barnens längd. Oftast är det ca 85 cm eller djupare.

På Navet är bassängen 85 cm djup och då vill vi att ni mäter från golvet upp till barnets axlar eller haka så de kan ha huvudet ovanför vattnet. På måndagar och torsdagar 18.45 till 19:30 samt lördagar 11.30-12.15 är bassängen 1 meter djup.

I Holmsund får man börja det år man fyller 5 år och bottnar på 1 meters djup.

Hur är bassängen i Holmsund?
Bassängen i Holmsund är 25 m x 12,6 m stor med 6 banor och djup, som grundast 1 meter och blir djupare och djupare mot andra sidan. Där baddaren och sköldpaddorna håller till är det mellan 1,0 och 1,1 m djupt.

OBS: Vattentemperaturen i Holmsund är som i en vanlig träningsbassäng och kan upplevas som kall för barnen.

När börjar nästa kurs?
Informationen finns till vänster under våra kursperioder.

Hur anmäler jag till simskolan?
Klicka här för att komma till bokningssidan

Vad kostar det?
Se information om avgifter.

Hur betalar man?
Avgiften betalas med kort eller faktura via Qvickly (tidigare Billmate) i samband med anmälan.

Vad har USS för bokningsregler?
Anmälan är bindande. Avanmälan görs skriftligen till vår simskoleansvarige på simskola@umesim.nu.

Om du avanmäler upp till 7 dagar före simskoleterminen startar (oftast en måndag, alltså inte 7 dagar före individuell kursstart), då får du tillbaka hela avgiften. Om du avanmäler senare än en vecka före simskoleterminens start, då betalar du full kursavgift.

Om du måste avbryta simskolan på grund av sjukdom eller skada och du blir borta vid minst fem tillfällen i följd, kan du få tillbaka delar av avgiften mot uppvisande av läkarintyg.

Inför simskolan

Vad behöver vi ha med till simskolan?
Vi rekommenderar baddräkt eller badbyxor. Simning handlar mycket om känsla och förmåga att ta sig fram, utan att skapa alltför stort vattenmotstånd. Det är därför olämpligt att ha långa shorts eller löst sittande bikini.

Hänglås om ni går på Ersboda, så att ni kan låsa in kläder och skor i omklädningsrummet. På Navet behövs inte hänglås.

Badmössa rekommenderas för långt hår som riskerar hamna i ansiktet, se nästa fråga.

Måste mitt barn ha badmössa?
Nej men för barn med långt hår är badmössa den bästa lösningen, då riskerar inte håret att hamna i över ögon, näsa och mun. Badmössan minskar även mängden hår i vattnet, vilket uppskattas av simhallen som måste rensa bort det. Alternativ till badmössa är ett väl uppsatt hår, som inte lossnar under en simlektion.

Var samlas man inför lektionen?
På Navet samlas vi vid multibassängen och Fiskar och Hajar samlas innanför dörren till den stor 50-metersbassängen. På Ersboda och Robetsforsbadet samlas vi vid bassängen. Innan samlingen ska man ha duschat och bytt om till badkläder.

Vad gör de vuxna under tiden?
Föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att titta på utifrån genom fönstren vid första och sista tillfället, men bör vid övriga tillfällen befinna sig utom synhåll för barnet, som då lättare behåller sin koncentration. Det är oerhört viktigt att en vuxen möter upp barnet vid aktuell bassäng när lektionen är slut, av säkerhetsskäl.

Så går simskolan till

Hur lång är varje lektion?
I Baddaren-Fisken är lektionerna 45 minuter, ca 10 minuter på land och ca 35 minuter i bassängen och hajen har 55 minuter.

Hur går en lektion till?
Vi är 10 minuter på land och på den tiden har vi samling där vi går igenom vad som ska ske under lektionen, hur vi vill att det ska vara på simskolan och så får barnen lära sig om bad- och båtvett. Därefter är det dags för uppvärmning, som syftar till att barnen ska bli varma, förbättra sin kroppsuppfattning och förhoppningsvis göra sig av med eventuell nervositet. Under uppvärmningen tränar vi också på simtagen, så att barnen lär sig att utföra simtagen så korrekt som möjligt då det underlättar när dessa sedan ska tränas i vattnet. Därefter går vi till bassängen. Varje grupp har ungefär 35 minuter i bassängen. Vi börjar alltid  bassängdelen med dopparramsan, sedan övar vi enligt de mål som finns för respektive nivå vi avslutar alltid lektionen med ballongen. Under simkunnighet och nivåer i simskolan finns inforamtion om vad som tränas på respektive nivå.

Hur stora är barngrupperna och hur många ledare/grupp?
Vi har max 4 barn/ledare i baddaren och max 5 barn/ledare i bläckfisken-Pingvin 2, max 6 barn/ledare i fisk-Teknikskola 1. Med reservation för dubbelbokningar. Varje grupp består vanligtvis av 4-12 barn.

Vilka är ledare i simskolan?
Alla USS ledare har HLR och första-hjälpen-utbildning som uppdateras en gång/år. Dessutom har alla fast anknutna ledare Simlinjeassistentutbildning. Nya ledare får gå bredvid i 1-2 kurser (beroende på när utbildningen erbjuds) för att prova på hur det är. Nyutbildade ledare går alltid tillsammans med en erfaren ledare.

Vilket simsätt lär ni ut först?
Vi lär ut tre simsätt parallellt, fjärilkick, crawl och ryggsim. Vi får bättre långsiktigt resultat av att träna flera olika rörelser parallellt än att träna ett simsätt i taget.

Är de inte svårt att lära sig fjärilsim?
Nej, inte för de små barnen. När de väl har lärt sig rörelsen är de ett snabbt och effektivt sätt att ta sig fram på. För många barn är fjärilskickar den mest naturliga rörelsen i vattnet.

Varför ska barnen lära sig fjärilsim?
Simning är en fantastisk motionsform som du kan hålla på med hela livet. Träningen blir roligare och mer allsidig om du kan simma flera olika simsätt.

Varför börjar ni inte med bröstsim?
Om bröstsim ska läras in korrekt krävs en väl utvecklad koordinationsförmåga som de flesta barn saknar när de ska börja lära sig simma, därför tar vi bröstsim sist. I Baddaren-Pingvinen 1 tränar barnen de andra simsätten och bygger upp sin koordinationsförmåga så att de är mogna att lära sig bröstsim sedan.

Om barnet blir sjukt?
Stanna hemma! Kom tillbaka först när barnet är helt friskt. Om barnet är frånvarande en gång, behöver ni inte meddela detta, men rör det sig om flera gånger i rad, är vi tacksamma om ni skickar ett mail.

Får vi ta igen simlektioner om barnet varit sjukt/ bortrest?
Nej, tyvärr. Våra grupper är väldigt fulla och därav kan vi inte garantera alla barn som har varit sjuka får ta igen en lektion (undantag gäller naturligtvis vid allvarligare sjukdomar, eller t.ex. ett brutet ben).

Simglasögon?
I Baddaren behöver barnen inte ha simglasögon däremot underlättar de att barnen använder simglasögon i Bläckfisken – Teknikgrupper. För att simglasögonen ska sitta så bra som möjligt och för att undvika att barnen luggas är de bra att använda badmössa under.

Badmössa?
Alla borde ha badmössa, för att slippa hår i ansiktet och för att simglasögonen ska sitta bättre.

Går det bra med solskyddskläder som badkläder?
Nej, helst inte, vi önskar att solskyddskläder undviks. Speciellt tröjorna är väldigt sträva att simma i för barnen.

Får barnen bada före eller efter simskolan/simträningen?
Nej, tyvärr inte. Vi hyr bassängtid endast för lektionerna och har ingen rätt att erbjuda bad utöver det. I händelse av olycka, skulle USS försäkring dessutom inte gälla, då tillbudet ägt rum utanför simskolans verksamhet. Vill man bada med barnet före/efter simskolan kan man lösa badavgift i kassan på Navet.

Hur fungerar det att ta simmärken på simskolan?
Vi väver in simmärkenas delmoment i varje simskolelektion. På så vis får vi bestående resultat samtidigt som vi minskar pressen på barnen. När barnet har klarat alla delmoment, uppdateras information i SportAdmin-appen.

 I Sportadmin-appen under utmärkelser, kan ni föräldrar se vad era barn har klarat och när ett märken är uppnått. I slutet av terminen, finns det möjlighet att köpa simmärken för 45 kr/st. Simmärken finns att köpa inne i simhallen på Navet, enbart via Swish vid simskoleavslutningen. På Ersbodabadet säljs simmärken i kassan (kort, eller Swish).

Det är inte säkert att alla barn har klarat alla delmoment för respektive märke. Detta är särskilt vanligt på Pingvinen 2, där de lär sig bröstsim, som är ett väldigt komplicerat simsätt. Här gäller det att vi tillsammans uppmuntrar barnen.

Hur vet vi att det är dags att gå vidare till nästa nivå?
Vi utvärderar löpande barnets utveckling efter varje lektion. När ledarna ser att barnet har tillräckliga färdigheter och uppnått målen för en nivå är det dags för uppflyttning till nästa nivå och då meddelas föräldrarna/vårdnadshavarna.

Byte av nivå kan ske närsomhelst under terminen, inte bara vid kursens slut. Observera att det inte alltid är möjligt att få behålla samma dag och tid då barnet ska byta till nästa nivå under kursens gång.

Hur vet vi hur det går för vårt barn?
Vid slutet av barnets lektion (i samband med uppvärmningen för nästa grupp) går det bra att prata med den ansvariga på plats, eller den ledare som haft ditt barn i sin grupp. Då kan du få veta hur det går för ditt barn och vad som krävs för att nå nästa mål.

Det kan upplevas som att ledarna inte alltid har tid att prata, men vi har som mål i vår verksamhet att ledarna ska ta sig tid att svara på dina frågor, om du frågar vid rätt tillfälle. Du kan dock få vänta en liten stund beroende på omständigheterna, för att ledarna ska hinna med dig.

Vårt barn ska gå om en nivå, är det normalt?
Det är helt normalt och förväntat att barnet går om nivåer, tills dess att att barnet klarar av nivån och går vidare, på vägen mot simkunnighet.

Hur lång tid tar det att nå simkunnighet?
Om barnet börjar som femåring tar det normalt sett tre till fem år innan det är simkunnigt och går ut simskolan.

När anses barnet som simkunnigt?
Det är när barnet gått ut nivån Hajen, och därmed hela simskolan, som det har lärt sig alla fyra simsätt och uppnått simkunnighet. Då kommer barnet att erbjudas plats i tekniksimskolan, se mer nedan.

Vad händer när vårt barn gått ut simskolan?
När barnet klarat av Hajen och därmed gått ut simskolan kommer vi att erbjuda fortsatt simning i tekniksimskola. Detta är ett steg på vägen mot att kunna träna och tävla i simning, en uppskattad idrottsform som man kan ha glädje av hela livet. Barn i tekniksimskolan får en chans att testa på simtävling i form av våra uppskattade nybörjartävlingar där ingen kan bli diskvalificerad och placeringar inte är i fokus.

Efter tekniksimskolan kan barnet fortsätta simma i våra träningsgrupper och delta i riktiga simtävlingar. Många barn tycker att simningen blir roligare och mer givande när de får börja åka iväg på simtävlingar på andra orter tillsammans med sina träningskompisar.

Simidrott är mer än bara vanlig simträning och tävling i bassäng. Vi i Umeå simsällskap erbjuder även triathlon, vattenpolo och öppet vatten-simning (samt swimrun) för våra barn och ungdomar och vi välkomnar och uppmuntrar alla att testa olika former av simidrott.